Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Thông tin cần biết

Xem với cỡ chữAA

Công bố điều chỉnh Bộ câu hỏi trắc nghiệm phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

(04:39 | 21/01/2019)

Ngày 26/12/2018, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 1623/QĐ-BXD về việc công bố điều chỉnh Bộ câu hỏi phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tổ hợp lĩnh vực theo quy định tại Nghị định số 100/2018/NĐ-CP.

Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang xin dẫn liên kết đến Bộ câu hỏi trắc nghiệm phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng do Cục Quản lý hoạt động xây dựng công bố điều chỉnh Bộ câu hỏi trắc nghiệm phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 1623/QĐ-BXD ngày 28/⁠12/⁠2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
Tải Bộ câu hỏi bằng liên kết đến Cổng thông tin của Bộ Xây dựng hoặc file đính kèm bên dưới.

Ban Biên tập

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; BXD_1623-QD-BXD_26122018.signed.pdf