TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng Kiên Giang

Thông tin cần biết

Xem với cỡ chữAA

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức vào cơ quan Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang năm 2024

(14:02 | 05/06/2024)

Căn cứ Quyết định số 1260/QĐ-UBND ngày 22/5/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc phê duyệt Kế hoạch số 44/KH-SNV ngày 13/5/2024 của Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang về tuyển dụng công chức năm 2024; Thông báo số 1028/TB-SNV ngày 03/6/2024 của Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang về thi tuyển công chức năm 2024.

Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức vào cơ quan Sở Xây dựng, cụ thể như sau:

1. Chỉ tiêu cần tuyển: 01 chỉ tiêu (Phòng cần tuyển dụng: Phòng Quản lý xây dựng).

2. Số lượng vị trí việc làm tuyển dụng: Các vị trí việc làm tuyển dụng thực hiện thông qua phương thức thi tuyển cạnh tranh theo từng vị trí việc làm.

3Hồ sơ đăng ký dự tuyển và địa điểm tiếp nhận

a) Hồ sơ đăng ký dự tuyển

- Bảo đảm đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo Bảng nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2024 đính kèm Kế hoạch số 44/KH-SNV ngày 13/5/2024 của Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang;

- Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu đính kèm Thông báo số 1028/TB-SNV ngày 03/6/2024 của Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang;

- Năm (05) phong bì ghi rõ địa chỉ liên lạc, dán tem và kèm theo 03 ảnh (3x4) ghi rõ họ và tên;

Hồ sơ đăng ký dự tuyển đựng trong túi hồ sơ kích thước 250x340x5 mm.

b) Địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: Văn phòng, Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang, địa chỉ tại số 745B đường Nguyễn Trung Trực, phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang (qua ông Nguyễn Thành Nam, số điện thoại phòng làm việc 02973811834, di động 0936237121).

Trường hợp người dự tuyển công chức có trình độ chuyên môn phù hợp với nhu cầu tuyển dụng của cơ quan, đơn vị mà bị từ chối tiếp nhận hồ sơ dự tuyển thì viết đơn phản ánh và đến nộp hồ sơ dự tuyển tại Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang (thông qua bà Nguyễn Thị Hồng Trang, công chức Phòng Tổ chức, công chức, viên chức, số điện thoại 0918 122 585). Các trường hợp nêu trên sẽ được Sở Nội vụ xem xét tiếp nhận giao lại cho cơ quan, đơn vị tổng hợp vào danh sách đăng ký dự thi chung của cơ quan, đơn vị.

4. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký tuyển dụng: Theo đúng Kế hoạch số 44/KH-SNV ngày 13/5/2024 của Sở Nội vụ đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

5. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển là 30 ngày kể từ ngày 04/6/2024 đến hết ngày 03/7/2024.

6. Hình thức và nội dung thi tuyển

Thi tuyển công chức được thực hiện theo 2 vòng:

a) Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức, năng lực chung

Hình thức: Thi trắc nghiệm trên máy vi tính, gồm 2 phần thi:

- Phần I: Kiến thức chung, 60 câu hỏi hiểu biết chung về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ và các kiến thức khác để đánh giá năng lực. Thời gian thi 60 phút.

- Phần II: Ngoại ngữ, 30 câu hỏi tiếng Anh ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam. Thời gian thi 30 phút.

Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2. Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thi vòng 1 trên máy vi tính.

b) Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

- Hình thức: Thi viết.

- Nội dung: Kiểm tra kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

- Thời gian thi: 180 phút.

- Thang điểm: 100 điểm.

7. Thời gian và địa điểm thi

- Thời gian dự kiến tổ chức thi: Dự kiến tổ chức thi vào quý III năm 2024. Tùy điều kiện thực tế nếu không tổ chức được kỳ thi như dự kiến, sẽ tổ chức thi trong quý IV năm 2024. Thời gian cụ thể sẽ thông báo sau.

- Địa điểm ôn thi và thi: Trường Cao đẳng Kiên Giang.

* Mời xem chi tiết các tệp định kèm./.

BAN BIÊN TẬP

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 1028 - THONG BAO NHAN HS DANG KY TTCC 2024 TU 04-6 DEN 03-7.pdf; QD 1260 PHE DUYET KE HOACH SO 44 TUYEN DUNG CC 2024.pdf