TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng Kiên Giang

Thông tin cần biết

Xem với cỡ chữAA

Mời đăng ký tham dự Chương trình “Top doanh nghiệp tiên phong Đổi mới công nghệ - Bảo vệ tài nguyên và môi trường” và “Top sản phẩm thân thiện với môi trường”

(05:21 | 25/02/2023)

Sở Xây dựng nhận được Công văn số 168/SKHCN-TĐC ngày 23/02/2023 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc tham dự chương trình “Top doanh nghiệp tiên phong Đổi mới công nghệ - Bảo vệ tài nguyên và môi trường” và “Top sản phẩm thân thiện với môi trường” (sau đây gọi tắt là Chương trình).

Để phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ trong việc tham mưu, đề xuất cho UBND tỉnh giới thiệu doanh nghiệp hoạt động xây dựng đăng ký tham dự Chương trình nói trên, Sở Xây dựng đề nghị:
1. Căn cứ quy định về đối tượng, điều kiện nêu tại Công văn số 25/2023/CV-QCC ngày 09/02/2023 của Trung tâm Chứng nhận Chất lượng và Phát triển doanh nghiệp về việc tổ chức “Diễn đàn phát triển kinh tế Đổi mới công nghệ - Bảo vệ tài nguyên và môi trường” năm 2023 (đính kèm), đề nghị Lãnh đạo các doanh nghiệp nghiên cứu, lập hồ sơ đăng ký tham gia Chương trình.
2. Hồ sơ đăng ký tham gia Chương trình gửi về Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang, số 745B đường Nguyễn Trung Trực, phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, chậm nhất ngày 15 tháng 3 năm 2023 để tổng hợp, gửi đăng ký cho Sở Khoa học và Công nghệ theo yêu cầu.
Rất mong nhận được đăng ký tham dự Chương trình của Quý doanh nghiệp./.

BAN BIÊN TẬP

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 168-SKHCN-TDC.signed.pdf; 25-2023-CV-QCC.PDF; 397-SXD-VP.signed.pdf