TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng Kiên Giang

Thông tin cần biết

Xem với cỡ chữAA

Mời đăng ký tham dự Chương trình “Vinh danh doanh nghiệp, doanh nhân Tiên phong trong chuyển đổi số và phát triển công trình xanh của ngành Xây dựng”

(05:09 | 25/02/2023)

Sở Xây dựng nhận được Công văn số 18/CV-THXDVN ngày 13/02/2023 của Tổng Hội xây dựng Việt Nam về việc giới thiệu doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu tham gia Chương trình: “Vinh danh doanh nghiệp, doanh nhân Tiên phong trong chuyển đổi số và phát triển công trình xanh của ngành Xây dựng” (sau đây gọi tắt là Chương trình).

Để có cơ sở giới thiệu doanh nghiệp, doanh nhân tham gia hoạt động xây dựng đăng ký tham dự Chương trình nói trên, Sở Xây dựng đề nghị:
1. Căn cứ quy định về nội dung, đối tượng, hồ sơ đăng ký tham gia Chương trình nêu tại Công văn số 18/CV-THXDVN ngày 13/02/2023 của Tổng Hội xây dựng Việt Nam (đính kèm), đề nghị Lãnh đạo các doanh nghiệp nghiên cứu, lập hồ sơ đăng ký tham gia Chương trình.
2. Hồ sơ đăng ký tham gia Chương trình gửi về Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang, số 745B đường Nguyễn Trung Trực, phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, chậm nhất ngày 10 tháng 3 năm 2023 để tổng hợp, gửi đăng ký cho Tổng Hội xây dựng Việt Nam theo yêu cầu.
Rất mong nhận được đăng ký tham dự Chương trình của Quý doanh nghiệp./.

BAN BIÊN TẬP

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 18-CV-THXDVN.pdf; 394-SXD-VP.signed.pdf