TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng Kiên Giang

Thông tin cần biết

Xem với cỡ chữAA

Mời tham gia Chương trình khảo sát chuyển đổi số doanh nghiệp – VCCI 2022

(09:27 | 06/04/2022)

Sở Xây dựng nhận được Công văn số 368/SKHĐT-ĐKKD ngày 30/3/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc Chương trình Khảo sát chuyển đổi số doanh nghiệp – VCCI 2022.

Qua nghiên cứu, Sở Xây dựng đề nghị các Doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang tịch cực tham gia Chương trình khảo sát chuyển đổi số doanh nghiệp – VCCI 2022 do Chi nhanh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Cần Thơ thực hiện; lưu ý một số nội dung sau:

1. Mục đích của Chương trình khảo sát: Chương trình khảo sát là tiền đề giúp Doanh nghiệp trực tiếp tham gia vào việc chuyển đổi số từ đó có thể tăng doanh thu trên 20% trong thời gian 6 tháng đến 1 năm. Ngoài ra, sau khi tham gia khảo sát được nhận Bộ công cụ quản trị doanh nghiệp miễn phí (Giải pháp văn phòng điện tử, Giải pháp chữ ký số điện tử, Giải pháp phần mềm kế toán, Giải pháp AI chấm công, Giải pháp quản lý nhân sự, Giải pháp cung cấp website chuyên nghiệp cho các doanh nghiệp,...) phù hợp nhất, giúp Doanh nghiệp tiết kiệm chi phí quản lý, vận hành và gia tăng doanh thu kinh doanh hơn so với hiện tại[1].

2. Thời gian khảo sát: Từ ngày 02/3/2022 đến hết ngày 20/4/2022.

3. Hình thức thực hiện: Trực tuyến thông qua liên kết: https://www.vcci-erp.vn/chinhanhcantho

Sở Xây dựng xin thông tin đến các Doanh nghiệp hoạt động xây dựng tỉnh Kiên Giang được biết để tham gia Chương trình khảo sát./.

 

[1] Thông tin tại trang khảo sát chính thức của VCCI, địa chỉ: https://vcci-erp.vn/chinhanhcantho/

BAN BIÊN TẬP

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 629-SXD-VP.signed.pdf; CV368SKH Chuyển đổi số.pdf