TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng Kiên Giang

Thông tin cần biết

Xem với cỡ chữAA

Tổ chức kỳ thi sát hạch cấp Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

(16:42 | 01/04/2022)

Căn cứ Thông tư 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng quy định việc cấp Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo,bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản; điều hành sàn giao dịch bất động sản; việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản.

Căn cứ Thông tư số 28/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ Xây dựng Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng quy định về đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư, Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng quy định việc cấp Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản, việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản và một số quy định của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT- BXD ngày 15/02/2016 của Bộ Xây dựng.

Sở Xây dựng Kiên Giang thông báo kế hoạch tổ chức kỳ thi Sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản như sau:

1. Đối tượng tham dự

Đối tượng dự thi bao gồm: Công dân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài có đủ điều kiện dự thi theo quy định tại Điều 9 và Điều 10 của Thông tư 11/2015/TT-BXD.

2. Thời gian dự kiến, địa điểm, Lệ phí tổ chức thi sát hạch:

- Thời gian thi: Ngày 28/4/2022.

          - Địa chỉ: tại Phú Quốc – Kiên Giang (địa điểm cụ thể sẽ thông báo đến thí sinh trước 01 tuần).

- Lệ phí

+ Thi 1.000.000 đồng /thí sinh

+ Thi cấp đổi: 600.000 đồng/thí sinh (do chứng chỉ hết hoặc gần hết hạn, chỉ thi 01 môn Kiến thức cơ sở)

+ Ôn thi: 1.000.000 đồng /thí sinh

+ Cấp chứng chỉ: 200.000 đồng /thí sinh.

     3. Điều kiện đăng ký, hồ sơ đăng ký dự thi

Thí sinh dự thi phải có đủ các điều kiện sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không đang trong tình trạng truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc chấp hành án phạt tù;

- Tốt nghiệp từ Trung học phổ thông trở lên;

- Đã nộp kinh phí dự thi và hồ sơ đăng ký dự thi, bao gồm:

+ 02 Đơn đăng ký dự thi có dán ảnh màu cỡ 4x6cm chụp trong thời gian 06 tháng tính đến ngày đăng ký dự thi (theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 của Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015);

+ 02 Bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân đối với người Việt Nam, hộ chiếu đối với người nước ngoài (hoặc bản sao có bản chính để đối chiếu);

+ 02 Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa học về đào tạo bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản (nếu có);

+ 02 Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp từ Trung học phổ thông (hoặc tương đương) trở lên;

+ 04 ảnh màu cỡ 4x6cm chuẩn Passport chụp trong thời gian 06 tháng tính đến ngày đăng ký dự thi;

+ Bản gốc do hết hạn hoặc 02 bản sao có chứng thực chứng chỉ hết hoặc gần hết hạn đối với thí sinh đăng ký thi cấp đổi;

+ 02 Bản sao và bản dịch có chứng thực chứng chỉ do nước ngoài cấp (đối với người nước ngoài và người Việt Nam có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do nước ngoài cấp đang còn giá trị).

4. Nội dung thi, Bộ đề thi

          4.1 Nội dung thi

Người dự thi sát hạch để được cấp chứng chỉ phải thi bắt buộc các nội dung sau:

a) Phần kiến thức cơ sở, bao gồm:

- Pháp luật liên quan đến kinh doanh bất động sản;

- Thị trường bất động sản;

- Đầu tư bất động sản;

- Phòng chống rửa tiền trong kinh doanh bất động sản;

b) Phần kiến thức chuyên môn, bao gồm:

- Tổng quan về dịch vụ môi giới bất động sản;

- Quy trình và kỹ năng môi giới bất động sản;

- Giải quyết tình huống trên thực tế;

Lưu ý: Đối với thí sinh có chứng chỉ môi giới bất động sản do nước ngoài cấp còn hiệu lực và trường hợp xin cấp lại chứng chỉ do chứng chỉ cũ hết hạn thì chỉ phải thi phần kiến thức cơ sở, không phải thi phần kiến thức chuyên môn.

4.2 Bộ đề thi

a)  Đơn vị tổ chức kỳ thi có trách nhiệm tổ chức biên soạn bộ đề thi và đáp án, trình Chủ tịch hội đồng thi phê duyệt.

b) Bộ đề thi soạn theo hướng dẫn tại Phụ lục 2 của Thông tư 11/2015/TT-BXD. Đề thi phải phù hợp với nội dung của chương trình khung đào tạo bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản.

c) Bộ đề thi phải được quản lý theo chế độ tài liệu mật.

5. Hình thức tổ chức thi sát hạch

- Kỳ thi sát hạch được tổ chức thi trực tiếp. Thí sinh thực hiện theo hướng dẫn, yêu cầu trực tiếp của Cán bộ coi thi tại nơi tổ chức thi.

a) Phần kiến thức cơ sở: Thi viết, trắc nghiệm (số lượng từ 30-50 câu hỏi) thời gian thi 120 phút  (theo hướng dẫn tại Phụ lục 2 của Thông tư 11/2015/TT-BXD)

b) Phần kiến thức chuyên môn: Thi viết, trắc nghiệm (số lượng từ 30-50 câu hỏi) thời gian thi 120 phút (theo hướng dẫn tại Phụ lục 2 của Thông tư 11/2015/TT-BXD).

6. Hình thức chấm điểm bài thi

Giáo viên chấm điểm trên bài thi trực tiếp của Học viên cả hai môn kiến thức cơ sở và kiến thức chuyên môn.

7. Bài thi đạt yêu cầu

7.1 Bài thi đạt yêu cầu là bài thi có kết quả như sau:

a) Bài thi phần kiến thức cơ sở đạt từ 70 điểm trở lên (thang điểm 100);

b) Bài thi phần kiến thức chuyên môn đạt từ 70 điểm trở lên (thang điểm 100).

7.2 Thí sinh có bài thi đạt yêu cầu theo quy định tại khoản 7.1 Điều này là đủ điều kiện đề nghị Giám đốc Sở Xây dựng cấp chứng chỉ.

8. Thời hạn, địa điểm nộp hồ sơ dự thi

- Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang

Số 745b Nguyễn Trung Trực – An Hòa – thành phố Rạch Giá – Kiên Giang

- Trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh

Số 190 đường Võ Văn Ngân, Phường Bình Thọ, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM

- Thời gian nộp hồ sơ và kinh phí dự thi: từ ngày ban hành thông báo đến hết ngày 22/4/2022.

9. Thông tin liên hệ

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ theo số điện thoại sau để được giải đáp: (028) 3722 4380 - 0909 370 120 Trung tâm Tư vấn Hướng nghiệp Đào tạo và Dịch vụ.

Sở Xây dựng Kiên Giang: 0773.811837. 0949.628.587 (Mrs.Thủy)

Người đăng ký dự thi có thể tải (download) các mẫu biểu hồ sơ đăng ký dự thi tại Thông tư 11/2015/TT-BXD của Bộ Xây dựng. Sở Xây dựng Kiên Giang trân trọng thông báo./.

BAN BIÊN TẬP

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 591-TB-SXD.signed (1).pdf; đon đăng ký dự thi MGBDS.doc