TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng Kiên Giang

Thông tin cần biết

Xem với cỡ chữAA

Triển khai việc kiểm soát, ra vào tại trụ sở làm việc của Sở Xây dựng thông qua sử dụng mã QR-Code

(06:03 | 19/05/2021)

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 568/UBND-KGVX ngày 07/5/2021 của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh khai báo y tế điện tử phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 bằng mã QR.

Để góp phần thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo tinh thần chỉ đạo, hướng dẫn của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh, ngành Y tế và các cấp có thẩm quyền; đồng thời ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong việc kiểm soát chặt chẽ việc ra, vào tại cơ quan Sở Xây dựng. Giám đốc Sở Xây dựng yêu cầu:

1. Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở Xây dựng

- Tiếp tục thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế, nhất là đeo khẩu trang bắt buộc khi đến cơ quan, khi tiếp xúc làm việc với khách đến liên hệ công việc tại Sở Xây dựng; thường xuyên rửa tay sát khuẩn, giữ khoảng cách cần thiết khi tiếp xúc với đồng nghiệp, công dân.

- Cài đặt, sử dụng một trong các ứng dụng hỗ trợ khai báo y tế điện tử, “Check-in/Check-out y tế”, như: Bluezone, NCOVI (được phát hành bởi Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông) trên các thiết bị di động, điện thoại thông minh; chủ động cập nhật tình trạng sức khỏe hàng ngày vào Tờ khai y tế (https://tokhaiyte.vn) hoặc trên ứng dụng Bluezone, NCOVI đã cài đặt để sử dụng mã QR-Code thực hiện Check-in/Check-out y tế.

- Sử dụng chức năng “Quét mã QR” trên ứng dụng Bluezone hoặc NCOVI để xác nhận đến và đi (hay còn gọi là “Check-in/Check-out”) khi đến trụ sở làm việc thông qua mã QR được niêm yết tại các địa điểm kiểm soát ra, vào của cơ quan, đơn vị.

2. Đối với người đến liên hệ làm việc tại trụ sở làm việc của cơ quan, đơn vị thuộc Sở Xây dựng

- Đề nghị chấp hành việc đo nhiệt độ; bắt buộc đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn trước, trong và sau khi ra, vào cơ quan, đơn vị.

- Thực hiện khai báo y tế hằng ngày theo quy định (thông qua các ứng dụng cài đặt sử dụng một trong các ứng dụng trên thiết bị di động, như: Bluezone, NCOVI hoặc Tờ khai y tế tại địa chỉ https://tokhaiyte.vn) để sử dụng mã QR-Code thực hiện “Check-in/Check-out” khi đến liên hệ làm việc tại Sở Xây dựng.

- Sử dụng chức năng “Quét mã QR” trên ứng dụng Bluezone hoặc NCOVI để “Check-in/Check-out” khi đến liên hệ làm việc thông qua mã QR được niêm yết tại các địa điểm kiểm soát ra, vào của cơ quan, đơn vị.

Trường hợp khách, đại biểu, người dân đến cơ quan, đơn vị chưa cài đặt ứng dụng hỗ trợ khai báo y tế, quét mã QR-Code hoặc không có thiết bị, điện thoại thông minh thì liên hệ cán bộ được giao nhiệm vụ “Check-in/Check-out” của cơ quan, đơn vị để được hỗ trợ khai báo y tế, in mã QR-Code và tiến hành xác nhận theo quy định.

3. Giám đốc Trung tâm Kiểm định và Dịch vụ xây dựng triển khai, quán triệt và yêu cầu viên chức, người lao động thuộc đơn vị thực hiện tốt nội dung Thông báo này; phối hợp với Văn phòng thực hiện tốt việc kiểm soát ra, vào tại các địa điểm giao cho đơn vị sử dụng thuộc trụ sở cơ quan Sở Xây dựng.

4. Giám đốc Trung tâm Quy hoạch xây dựng triển khai áp dụng nội dung Thông báo này phù hợp với tình hình của đơn vị.

5. Giao Văn phòng tổ chức thực hiện đảm bảo yêu cầu theo Thông báo này; thời gian áp dụng kể từ ngày ký Thông báo này cho đến khi có thông báo mới.

Trên đây là Thông báo triển khai việc kiểm soát, ra vào tại trụ sở làm việc của cơ quan Sở Xây dựng và các đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng thông qua sử dụng mã QR-Code, đề nghị các cơ quan, đơn vị, công dân khi đến liên hệ làm việc cần phối hợp thực hiện tốt nội dung Thông báo này./.

BAN BIÊN TẬP