TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng Kiên Giang

Thông tin cần biết

Xem với cỡ chữAA

Giới thiệu chức vụ và chữ ký của Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang

(11:03 | 26/03/2021)

Ngày 19/3/2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ký Quyết định số 779/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm công chức – Bổ nhiệm ông Hà Văn Thanh Khương, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang giữ chức Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang.

Nay, Sở Xây dựng trân trọng giới thiệu chức vụ và chữ ký của ông Hà Văn Thanh Khương, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang đến các cơ quan, đơn vị biết để tiện liên hệ công tác.

BAN BIÊN TẬP

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 505-SXD-VP.signed.pdf