TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng Kiên Giang

Thông tin cần biết

Xem với cỡ chữAA

Công bố Quyết định của UBND tỉnh Kiên Giang về phê duyệt Định hướng thoát nước và chống ngập úng đô thị trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050

(15:52 | 23/03/2021)

Ngày 16/12/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số 2892/QĐ-UBND phê duyệt Định hướng thoát nước và chống ngập úng đô thị trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050.

Sở Xây dựng xin đăng tải Quyết định số 2892/QĐ-UBND và các bản vẽ kèm theo. Vui lòng bấm vào liên kết này.

BAN BIÊN TẬP

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 2892_QD-UBND.signed (Phe duyet Dinh huong thoat nuoc tinh KG).pdf