TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng Kiên Giang

Thông tin cần biết

Xem với cỡ chữAA

Đề nghị nhập thông tin cá nhân của người đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

(15:57 | 25/12/2020)

Thời gian qua, Hội đồng Xét cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực thuộc Sở Xây dựng (sau đây gọi chung là Hội đồng) đã tích cực tham mưu cho lãnh đạo Sở Xây dựng quyết định cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (hạng II và hạng III) theo thẩm quyền cho các cá nhân và tổ chức có nhu cầu tại tỉnh Kiên Giang. Tuy nhiên, hiện nay do nhu cầu xin cấp chứng chỉ hành nghề của cá nhân tăng cao, trong khi đội ngũ cán bộ giúp việc cho Hội đồng chủ yếu làm kiêm nhiệm[1]; việc kiểm tra hồ sơ, lập danh sách và đánh giá sơ bộ các lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ của cá nhân tốn rất nhiều thời gian, làm ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng của công tác xét cấp chứng chỉ của Hội đồng.

 

[1] Các công tác cơ bản như: Kiểm tra hồ sơ, lập danh sách các cá nhân đề nghị, đánh giá sơ bộ và đề xuất ý kiến đối với từng lĩnh vực đề nghị cấp…

Để khắc phục tình trạng nói trên, Sở Xây dựng đề nghị trong thời gian tới đây các cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có nhu cầu đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng thực hiện một số nội dung sau:

1. Người nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề, khi đến nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (quầy Sở Xây dựng) phải nhập đầy đủ, chính xác các thông tin cá nhân của người đề nghị cấp chứng chỉ theo mẫu Webform được cung cấp tại địa chỉ truy cập http://bit.ly/3mNzloo (tài khoản đăng nhập để nhập thông tin liên hệ công chức một cửa Sở Xây dựng).

2. Công chức một cửa Sở Xây dựng chịu trách nhiệm hướng dẫn người nộp hồ sơ nhập các thông tin cá nhân theo đơn của người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề trực tiếp tại Bàn hướng dẫn Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh khi hồ sơ đã được tiếp nhận (đã in Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả).

3. Thời gian áp dụng: Kể từ ngày ban hành Công văn này.

Rất mong các cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân hết sức giúp đỡ, ủng hộ, giúp cho hoạt động xét, cấp chứng chỉ hành nghề của Sở Xây dựng ngày càng thuận lợi, có chất lượng và đảm bảo tiến độ./.

BAN BIÊN TẬP

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 2529_SXD_VP.signed.pdf