Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Thông tin cần biết

Xem với cỡ chữAA

Mời tham dự Hội thảo giới thiệu ứng dụng phần mềm, giải pháp hữu ích trong lĩnh vực hoạt động xây dựng ngày 27-9-2019 tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

(18:03 | 12/09/2019)

Nhằm nâng cao hiệu quả việc ứng dụng các phần mềm, giải pháp hữu ích trong lĩnh vực hoạt động xây dựng, nhất là về lĩnh vực đầu tư xây dựng các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang phối hợp với các đơn vị, tổ chức và các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng đã và đang ứng dụng thành công các công nghệ mới, giải pháp tiên tiến trong lĩnh vực hoạt động xây dựng trên phạm vi toàn quốc, tổ chức Hội thảo giới thiệu ứng dụng phần mềm, giải pháp hữu ích trong lĩnh vực hoạt động xây dựng.

1. Thành phần tham dự Hội thảo, Sở Xây dựng trân trọng kính mời:

- Đại diện Trung tâm Nghiên cứu và tư vấn xây dựng (CCRC) – Cục Quản lý hoạt động xây dựng (Bộ Xây dựng);

- Đại diện các sở: Tài chính, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ;

- Đại diện các ban, ngành cấp tỉnh: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành dân dụng và công nghiệp, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn;

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Quản lý đô thị (Phòng Quản lý chuyên ngành xây dựng) các huyện, thành phố trong tỉnh;

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các huyện, thành phố trong tỉnh;

- Đại diện các tổ chức, tổng công ty, công ty, doanh nghiệp tư vấn, thi công và cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang;

- Đại diện Công ty Cổ phần Công nghệ và Tư vấn thiết kế xây dựng RD;

- Đại diện Công ty Cổ phần Tin học ETA;

- Báo Kiên Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Kiên Giang;

- Đại diện các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở Xây dựng: Thanh tra Sở, Phòng Quản lý xây dựng, Phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Phòng Phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật, Trung tâm Kiểm định và Dịch vụ xây dựng, Trung tâm Quy hoạch xây dựng.

2. Nội dung chương trình và tài liệu phục vụ hội thảo: chương trình chi tiết kèm theo Giấy mời; tài liệu được gửi trực tiếp cho đại biểu khi tham dự hội thảo.

3. Thời gian địa điểm tổ chức:

- Thời gian: 01 buổi, bắt đầu vào lúc 08 giờ, ngày 27 tháng 9 năm 2019.

- Địa điểm: Hoà Bình Rạch Giá resort, số 62-64-66, đường Cô Bắc, phường Vĩnh Bảo thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

4. Đăng ký tham luận tại hội thảo: Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang đề nghị các sở, ban, ngành, đơn vị, tổ chức và các doanh nghiệp tham gia báo cáo tham luận tại hội thảo các nội dung liên quan đến kết quả kinh doanh, sản xuất, tư vấn, thiết kế các sản phẩm, thi công xây dựng công trình nổi bật; các giải pháp, kinh nghiệm hay được áp dụng hiệu quả trong quá trình tham gia hoạt động xây dựng tại tỉnh Kiên Giang trong thời gian qua; các khó khăn, vướng mắc, đề xuất đối với sở, ban, ngành để hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức cải thiện môi trường kinh doanh, tăng giá trị và chất lượng của doanh nghiệp trong tỉnh. Báo cáo tham luận, đề nghị gửi về Sở Xây dựng chậm nhất ngày 25 tháng 9 năm 2019 qua thư điện tử công vụ Sở sxd@kiengiang.gov.vn để Ban Tổ chức hội thảo tổng hợp, chọn lọc và bổ sung vào chương trình hội thảo.

5. Đề nghị Quý cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp gửi thông tin đăngđại biểu tham dự hội thảo qua số điện thoại (0297) 3925474 hoặc qua hộp thư điện tử sxd@kiengiang.gov.vn (gồm: họ tên, chức vụ, đơn vị công tác, số di động liên hệ của đại biểu) trước ngày 23 tháng 9 năm 2019.

* Lưu ý: Không hạn chế số lượng đại biểu đăng ký tham dự hội thảo./.

BAN BIÊN TẬP

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 1438_GM-SXD_2019-09-11_0914.signed.pdf