TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng Kiên Giang

Ý kiến, chỉ đạo, điều hành

Xem với cỡ chữAA

Báo cáo tình hình lập, trình thẩm định, phê duyệt Đề án phân loại đô thị, Chương trình phát triển từng đô thị trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(07:56 | 09/07/2019)

Thực hiện Quyết định số 988/QĐ-UBND ngày 28/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh đến năm 2025; Công văn số 823/UBND-KTCN ngày 19/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc lập Đề án phân loại đô thị, lập Chương trình phát triển từng đô thị trên địa bàn tỉnh Kiên Giang;

Sở Xây dựng có Công văn số 315/SXD-PTĐT ngày 28/02/2018 về việc thực hiện Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh giai đoạn đến năm 2025; Công văn số 2042/SXD-PTĐT ngày 18/7/2018 về việc phối hợp lập, trình thẩm định phê duyệt Đề án phân loại đô thị, Chương trình phát triển từng đô thị trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Công văn số 2814/SXD-PTĐT ngày 31/10/2018 về việc báo cáo tình hình lập, trình thẩm định, phê duyệt Đề án phân loại đô thị, Chương trình phát triển từng đô thị trên địa bàn tỉnh Kiên Giang (Các văn bản được đăng trên Website của Sở Xây dựng, Mục Tài liệu/ Tài liệu khác).

Đến nay, Sở Xây dựng đã phối hợp với các địa phương và Đơn vị tư vấn hoàn thành công tác lập, thẩm định, trình phê duyệt, tổ chức công bố, lưu trữ hồ sơ các đô thị, cụ thể:

- Về Chương trình phát triển đô thị:

+ Đề cương và dự toán: 12/14 đô thị hiện trạng đã phê duyệt (Đô thị Phú Quốc, Hòn Tre; thị trấn Kiên Lương, Hòn Đất, Sóc Sơn, Tân Hiệp, Minh Lương, Giồng Riềng, Gò Quao, Vĩnh Thuận, Thứ Ba, Thứ Mười Một); 03/05 đô thị hình thành mới (Đầm Chít, Thứ Bảy, U Minh Thượng).

+ Chương trình phát triển đô thị: 05/14 đô thị hiện trạng đã phê duyệt (thị trấn Tân Hiệp, Vĩnh Thuận, Giồng Riềng, Gò Quao, Sơ đồ phân bố các khu vực phát triển đô thị thành phố Rạch Giá); 0/05 đô thị hình thành mới.

  • Về Đề án phân loại đô thị:

+ Đề cương và dự toán: 05/14 đô thị hiện trạng đã có Quyết định và Đề án công nhận (Rạch Giá, Phú Quốc, Hà Tiên, Kiên Lương, Hòn tre), 02/14 đô thị đã phê duyệt dự toán (thị trấn Minh Lương, Tân Hiệp).

+ Trình thẩm định phê duyệt: 03/14 đô thị hiện trạng (thị trấn Hòn Đất, Sóc Sơn, Vĩnh Thuận).

Để có cơ sở tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh việc thực hiện Đề án phân loại đô thị, Chương trình phát triển từng đô thị trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, Sở Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân các huyện, thành phố:

1. Báo cáo tình hình thực hiện công tác lập, trình thẩm định, phê duyệt Đề án phân loại đô thị, Chương trình phát triển từng đô thị trên địa bàn theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 823/UBND-KTCN (đối với các đô thị chưa thực hiện) (Có Biễu mẫu đính kèm)

2. Nêu rõ các nguyên nhân khó khăn, vướng mắc[1] của địa phương;

3. Đề xuất kiến nghị điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 988/QĐ-UBND ngày 28/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh (nếu có).

Báo cáo gửi về Sở Xây dựng trước ngày 31/7/2018 để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh; Địa chỉ số 745B Nguyễn Trung Trực, P. An Hòa, TP.Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, file mềm gửi về Email: ptdt.sxd@kiengiang.gov.vn hoặc ptdt.sxd@gmail.com. Thông tin chi tiết liên hệ Đ/c Ngô Thị Phương Thảo, điện thoại: 02973.928.727 hoặc 0949.90.90.11,Email: ntpthao.sxd@kiengiang.gov.vn.

Đề nghị Quý cơ quan phối hợp, thực hiện để hoàn thành nhiệm vụ được giao./.

 

[1] Do Quy hoạch chung đô thị chậm, chưa thực hiện (Minh Lương), Đang có chủ trương điều chỉnh Quy hoạch chung (Hà tiên, Kiên Lương), xin bổ sung vốn (Phú Quốc), chưa lựa chọn được đơn vị tư vấn có năng lực, chưa bố trí vốn.

BAN BIÊN TẬP

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 963_SXD-PTDT_2019-07-08_1531.signed.pdf