TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng Kiên Giang

Ý kiến, chỉ đạo, điều hành

Xem với cỡ chữAA

Hoàn chỉnh hồ sơ, tổ chức công bố, lưu trữ và cung cấp thông tin liên quan đến Chương trình phát triển đô thị thị trấn Gò Quao

(16:22 | 05/07/2019)

Thực hiện Quyết định số 1423/QĐ-UBND ngày 27/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Chương trình phát triển đô thị thị trấn Gò Quao, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang đến năm 2025.

Sở Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Gò Quao phối hợp với phòng Phát triền đô thị và HTKT- Sở Xây dựng và Trung tâm Quy hoạch Xây dựng hoàn chỉnh hồ sơ; Tổ chức công bố[1] trong thời gian 30 ngày kể từ ngày được phê duyệt; Cung cấp thông tin liên quan đến Chương trình phát triển đô thị thị trấn Gò Quao đến năm 2025 để nhân dân, các tổ chức có liên quan giám sát và triển khai thực hiện.

Sở Xây dựng thông báo đến Quý cơ quan biết, phối hợp thực hiện./.

 

[1] - Hình thức công bố: theo quy định tại Khoản 12 Điều 29 Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018.

  - Nội dung công bố: toàn văn Quyết định số 1423/QĐ-UBND ngày 27/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Bản vẽ Sơ đồ phân bố các khu vực phát triển đô thị thị trấn Gò Quao đến năm 2025 và Bản đồ các dự án ưu tiên về hạ tầng kỹ thuật khung, công trình đầu mối.

BAN BIÊN TẬP

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 1423_QD-UBND.signed.pdf; 917_SXD-PTDT_2019-07-02_0916.signed.pdf; BD cac du an uu tien.pdf; So do phan bo cac KV PTDT.pdf