TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng Kiên Giang

Ý kiến, chỉ đạo, điều hành

Xem với cỡ chữAA

Thực hiện báo cáo số liệu thống kê ngành Xây dựng phục vụ Hội nghị giao ban tại khu vực phía Nam

(14:35 | 17/06/2019)

Thực hiện Công văn số 1325/BXD-KHTC ngày 10/6/2019 của Bộ Xây dựng về việc báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019 (đính kèm theo Công văn này); Công văn số 85/CPN-QLĐT ngày 07/6/2019 của Cục Công tác phía Nam - Bộ Xây dựng về việc tổ chức Hội nghị giao ban tại khu vực phía Nam (đính kèm theo Công văn này).

Để kịp thời chuẩn bị các nội dung báo cáo sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch 6 tháng đầu năm và công tác quản lý nhà nước về hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, phục vụ Hội nghị giao ban tại khu vực phía Nam theo yêu cầu của Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng đề nghị lãnh đạo các ban ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố trong tỉnh quan tâm, chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực hiện việc thu thập, tổng hợp và gửi báo cáo số liệu thống kê ngành Xây dựng trong 06 tháng đầu năm 2019, theo một số yêu cầu sau:

1. Về hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê:

Báo cáo theo biểu mẫu quy định tại Thông tư số 07/2018/TT-BXD ngày 08/8/2018 của Bộ Xây dựng và Công văn số 85/CPN-QLĐT ngày 07/6/2019 của Cục Công tác phía Nam.

2. Về mốc thời gian số liệu báo cáo: Số liệu báo cáo trong kỳ được tính toán, tổng hợp từ ngày 01/01/2019 đến hết ngày 31/5/2019.

3. Về thời gian và hình thức gửi báo cáo:

- Thời gian gửi báo cáo: Đề nghị các cơ quan, đơn vị gửi báo cáo về Sở Xây dựng chậm nhất ngày 21 tháng 6 năm 2019.

- Hình thức gửi báo cáo: Báo cáo bằng văn bản giấy (ký và đóng dấu) gửi trực tiếp hoặc thông qua hệ thống bưu chính đến địa chỉ Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang, số 745B đường Nguyễn Trung Trực, phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang; hoặc bằng văn bản điện tử (bản scan lại từ bản chính thức) gửi thông qua mail công vụ Sở Xây dựng: sxd@kiengiang.gov.vn.

4. Các biểu mẫu thống kê theo Thông tư số 07/2018/TT-BXD và Công văn số 85/CPN-QLĐT (bằng tệp MS Excel) và Phụ lục giải thích biểu mẫu tải tại mục Tài liệu, mời bấm vào liên kết sau.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị liên hệ Văn phòng Sở Xây dựng (qua ông Nguyễn Thành Nam), điện thoại cơ quan: (0297) 3811839, di động: 0936237121 để được hỗ trợ./.

BAN BIÊN TẬP

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 804_SXD-VP_2019-06-14_0818.signed.pdf