TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng Kiên Giang

Ý kiến, chỉ đạo, điều hành

Xem với cỡ chữAA

Triển khai thực hiện Quyết định số 1169/QĐ-UBND ngày 22/5/2019 của UBND tỉnh quy định đơn giá xây dựng mới nhà ở, công trình và các vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2019

(16:52 | 03/06/2019)

Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang đã ban hành Quyết định số 1169/QĐ-UBND ngày 22/5/2019 về việc ban hành Quy định đơn giá xây dựng mới nhà ở công trình và các vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2019; Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND ngày 22/5/2019 về việc bãi bỏ Quyết định số 35/2012/QĐ-UBND ngày 30/11/2012 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định đơn giá xây dựng mới nhà ở công trình và các vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Tại Điều 2 của Quyết định số 1169/QĐ-UBND ngày 25/5/2019 và Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND giao trách nhiệm cho Giám đốc Sở Xây dựng tổ chức triển khai thực hiện. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương truy cập thông tin về các Quyết định nói trên,  Sở Xây dựng đã đăng nội dung 2 Quyết định vào Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng tại Mục Văn bản chỉ đạo điều hành.

Sở Xây dựng thông báo đến UBND các huyện, thành phố biết, thực hiện./.

BAN BIÊN TẬP

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 09_2019-QD-UBND.signed.pdf; 1169_QD-UBND.signed.pdf; 737_SXD-QLN_2019-05-31_1014.signed.pdf