TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng Kiên Giang

Ý kiến, chỉ đạo, điều hành

Xem với cỡ chữAA

Thực hiện chế độ báo cáo theo định kỳ công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

(16:07 | 02/11/2018)

Căn cứ Điều 25 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/07/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính được sửa đổi bổ sung tại Khoản 31, Điều 1 Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ, quy định về báo cáo công tác thi hành pháp luật về  xử lý vi phạm hành chính.

Sở Xây dựng đề nghị UBND các huyện, thị, thành phố trong tỉnh thực hiện chế độ báo cáo theo định kỳ quý, năm công tác thi hành pháp luật về  xử lý vi phạm hành chính theo nội dung sau:
I. TÌNH HÌNH CHUNG:
Nêu đặc điểm tình hình chung về công tác quản lý trật tự xây dựng, đánh giá việc chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự xây dựng trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố tăng hay giảm so với cùng kỳ, các hành vi vi phạm phổ biến; tình hình lực lượng chịu trách nhiệm quản lý, tổ chức chỉ đạo triển khai công tác quản lý trật tự xây dựng; nêu những thuận lợi, khó khăn trong công tác quản lý trật tự xây dựng và việc áp dụng các văn bản pháp luật…
II. CÔNG TÁC KIỂM TRA, XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH:
1. Kết quả kiểm tra xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng theo Nghị định 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoán sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở; Thông tư 03/2018/TT-BXD ngày 24/4/2018 quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP:
- Tổng số công trình được tổ chức kiểm tra trong quý, năm bao nhiêu công trình (trong đó: nhà ở riêng lẻ?, công trình khác?).
- Phát hiện bao nhiêu trường hợp vi phạm? Lập bao nhiêu biên bản xử phạt vi phạm hành chính? Ban hành bao nhiêu quyết định xử phạt VPHC theo Nghị định 139/2017/NĐ-CP? (trong đó: trình UBND huyện, thị xã, thành phố ban hành bao nhiêu quyết định xử phạt? tổng số tiền xử phạt? đã nộp ngân sách bao nhiêu? còn bao nhiêu quyết định đang theo dõi, đôn đốc, tổng số tiền? ban hành bao nhiêu văn bản đôn đốc thực hiện quyết định xử phạt VPHC? Ban hành bao nhiêu quyết định đình chỉ thi công? Ban hành bao nhiêu quyết định cưỡng chế quyết định xử phạt vi phạm hành chính để thu tiền xử phạt vi phạm hành chính? Ban hành bao nhiêu Quyết định cưỡng chế phá dỡ? thực tế đã thực hiện cưỡng chế bao nhiêu công trình vi phạm?). 
- Nêu cụ thể từng hành vi vi phạm (ví dụ: xây dựng không phép bao nhiêu trường hợp? sai phép? xây dựng trên đất không được phép xây dựng? vi phạm chỉ giới xây dựng?...).
2. Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực xây dựng:
Tiếp nhận bao nhiêu đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền? kết quả giải quyết?
III. NHỮNG ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ
Đánh giá tình hình chung việc chấp hành chính sách pháp luật về quản lý trật tự xây dựng. Đơn vị tự nhận xét đánh giá những thuận lợi, khó khăn, qua đó có kiến nghị, đề xuất.
Thời gian báo cáo:
- Báo cáo quý: trước ngày 05 tháng tiếp theo của tháng cuối quý (VD: quý 1 (thời điểm lấy số liệu từ 01/01 năm báo cáo đến hết ngày 31/3 năm báo cáo) và báo cáo trước ngày 05/04 năm báo cáo, tương tự cho quý 2, 3, 4.
- Báo cáo năm: trước ngày 05/01 năm tiếp theo(thời điểm lấy số liệu từ 01/01 năm báo cáo đến hết ngày 31/12  hàng năm).
Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, triển khai thực hiện chế độ báo cáo theo định kỳ, đảm bảo thời gian và nội dung theo quy định. Báo cáo định kỳ gửi về Sở Xây dựng Kiên Giang (qua Thanh tra Sở) theo địa chỉ mail: ttr.sxd@kiengiang.gov.vn  file word và gửi bản chính về Sở Xây dựng, số 745B, Nguyễn Trung Trực, phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang . Điện thoại: 02973. 811.913.
Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc, liên hệ Sở Xây dựng Kiên Giang (qua Thanh tra Sở) để được hướng dẫn./.

* Lưu ý:

- Xem chi tiết Công văn kèm theo: Bấm vào liên kết

- Đính kèm Phụ lục I và II bên dưới tin này.

BAN BIÊN TẬP

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; Phu luc I + II.xls