TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng Kiên Giang

Ý kiến, chỉ đạo, điều hành

Xem với cỡ chữAA

Báo cáo tình hình lập, trình thẩm định, phê duyệt Đề án phân loại đô thị, Chương trình phát triển từng đô thị trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(15:54 | 02/11/2018)

Thực hiện Chương trình hành động số 06-Ctr/TU ngày 08/3/2016 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị Quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020; Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh đến năm 2025 tại Quyết định số 988/QĐ-UBND ngày 28/4/2017. 
Ngày 19/6/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh có Công văn số 823/UBND-KTCN về việc lập Đề án phân loại đô thị, lập Chương trình phát triển từng đô thị trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Sở Xây dựng có Công văn số 315/SXD-PTĐT ngày 28/02/2018 về việc thực hiện Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh giai đoạn đến năm 2025; Công văn số 2042/SXD-PTĐT ngày 18/7/2018 về việc phối hợp lập, trình thẩm định phê duyệt Đề án phân loại đô thị, Chương trình phát triển từng đô thị trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Trong năm 2018, Sở Xây dựng hoàn thành công tác lập, thẩm định, trình phê duyệt, tổ chức công bố, lưu trữ hồ sơ Chương trình phát triển đô thị thị trấn Tân Hiệp, Vĩnh Thuận, Giồng Riềng; Tổ chức thẩm định Chương trình phát triển đô thị thị trấn Gò Quao. Báo cáo đánh giá rà soát tiêu chuẩn đô thị loại III đối với thị xã Hà Tiên. 
Nhằm đảm bảo lộ trình hoàn thành các Đề án phân loại đô thị, Chương trình phát triển từng đô thị trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, Sở Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: 
1. Báo cáo tình hình thực hiện công tác lập, trình thẩm định, phê duyệt Đề án phân loại đô thị, Chương trình phát triển từng đô thị trên địa bàn theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 823/UBND-KTCN.
2. Nêu các khó khăn, vướng mắc (nếu có); Đề xuất kiến nghị nhằm đảm bảo lộ trình hoàn thành đến năm 2020. 
Báo cáo gửi về Sở Xây dựng trước ngày 09/11/2018 để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh; Địa chỉ số 745B Nguyễn Trung Trực, phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, file mềm gửi về Email: ptdt.sxd@kiengiang.gov.vn hoặc ptdt.sxd@gmail.com. Thông tin chi tiết liên hệ Đ/c Ngô Thị Phương Thảo, điện thoại: 02973.928.727 hoặc 0949.90.90.11, Email: ntpthao.sxd@kiengiang.gov.vn.
Rất mong sự quan tâm, phối hợp để hoàn thành nhiệm vụ được giao./.

* Tải các văn bản tại liên kết sau: Bấm vào liên kết này

BAN BIÊN TẬP