TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng Kiên Giang

Ý kiến, chỉ đạo, điều hành

Xem với cỡ chữAA

Phối hợp lập, trình thẩm định phê duyệt Đề án phân loại đô thị, Chương trình phát triển từng đô thị trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(07:42 | 19/07/2018)

Thực hiện Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh đến năm 2025 được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 988/QĐ-UBND ngày 28/4/2017. Ngày 19/6/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh có Công văn số 823/UBND-KTCN về việc lập Đề án phân loại đô thị, Lập Chương trình phát triển từng đô thị trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Nhằm đảm bảo hoàn thành mục tiêu phát triển triển kinh tế- xã hội của tỉnh đến năm 2020, đồng thời yêu cầu khẩn trương hoàn thành các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị Quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020. Sở Xây dựng giao cho Phòng phát triển đô thị và Hạ tầng kỹ thuật, Trung tâm Quy hoạch Xây dựng- Sở Xây dựng hướng dẫn, phối hợp tổ chức lập, trình thẩm định, phê duyệt Đề án phân loại đô thị, Chương trình phát triển từng đô thị trên địa bàn tỉnh.

Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố quan tâm chỉ đạo Phòng, Ban chuyên môn trực thuộc tham mưu hoàn thành các Đề án phân loại đô thị, Chương trình phát triển từng đô thị trên địa bàn theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và lộ trình đã được xác định. Cụ thể gồm:

1. Hoàn thành trong năm 2018 công tác lập, thẩm định, phê duyệt Chương trình phát triển từng đô thị:

- Các Chương trình phát triển từng đô thị đã được UBND tỉnh phê duyệt đề cương, dự toán. Trong đó, quan tâm thực hiện các đô thị như: Phú Quốc, Kiên Lương, Tân Hiệp (đã hoàn thành), Giồng Riềng và Vĩnh Thuận (Sở Xây dựng đang lập thủ tục phê duyệt), Minh Lương.

- Công tác lập, thẩm định, phê duyệt Sơ đồ phân bố khu vực phát triển đô thị đã có chủ trương thực hiện đối với thành phố Rạch Giá, thị xã Hà Tiên (không lập Chương trình phát triển từng đô thị do đang lập thủ tục Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng đô thị).

2. Công tác lập, thẩm định Đề án phân loại đô thị:

- Hoàn thành trong năm 2018, năm 2019 các Đề án phân loại đô thị loại V đối với các thị trấn hiện trạng (trừ thị trấn Kiên Lương, Dương Đông, An Thới). Ưu tiên các thị trấn Tân Hiệp, Giồng Riềng và Vĩnh Thuận, Minh Lương.

- Hoàn thành công tác lập, thẩm định Đề án phân loại đô thị đối với các khu dân cư, đô thị mới là đô thị loại V theo lộ trình đến năm 2020, gồm: xã Thổ Chu hoàn thành năm 2018, đô thị mới Đầm Chít hoàn thành năm 2018, đô thị mới Thứ Bảy hoàn thành năm 2018, đô thị mới U Minh Thượng hoàn thành năm 2019, đô thị mới Tắc Cậu hoàn thành năm 2019;

- Các Đề án phân loại đô thị loại IV theo lộ trình đến năm 2020, gồm: thị trấn Minh Lương hoàn thành năm 2018, thị trấn Giồng Riềng và Tân Hiệp hoàn thành năm 2019, thị trấn Vĩnh Thuận hoàn thành năm 2020.

Xem toàn bộ văn bản và Phụ lục kèm theo hoặc Tại đây

BAN BIÊN TẬP