TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng Kiên Giang

Ý kiến, chỉ đạo, điều hành

Xem với cỡ chữAA

Triển khai thực hiện Thông tư số 02/2018/TT-BXD ngày 6/02/2018 của Bộ Xây dựng quy định về bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình và chế độ báo cáo công tác bảo vệ môi trường ngành Xây dựng

(14:48 | 06/07/2018)

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2805/VP-KTCN ngày 30/5/2018 và căn cứ Thông tư số 02/2018/TT-BXD ngày 06/02/2018 của Bộ Xây dựng quy định về bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình và chế độ báo cáo công tác bảo vệ môi trường ngành Xây dựng.

Sở Xây dựng tổ chức thực hiện tại Thông tư số 02/2018/TT-BXD trên địa bàn tỉnh như sau:

1. Đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan tới các hoạt động đầu tư xây dựng công trình và các cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng như: Chủ dự án, Nhà thầu thi công xây dựng, Nhà thầu tư vấn giám sát, các cơ sở sản xuất ngành Xây dựng, cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định các dự án đầu tư xây dựng công trình, theo chức năng nhiệm vụ thực hiện nghiêm việc bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình tại Điều 3, Điều 4 và Điều 5 tại Thông tư số 02/2018/TT-BXD ngày 06/02/2018 của Bộ Xây dựng.

2. Đối với Nhà thầu tư vấn quản lý dự án, Nhà thầu giám sát, thi công xây dựng phải thực hiện báo cáo tại Điều 6 và Điều 7 tại Thông tư số 02/2018/TT-BXD ngày 06/02/2018 của Bộ Xây dựng.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh về Sở Xây dựng để được hướng dẫn kịp thời.

Sở Xây dựng triển khai thực hiện tại Thông tư số 02/2018/TT-BXD ngày 06/02/2018 của Bộ Xây dựng đến các tổ chức, cá nhân có liên quan biết, thực hiện./.

Bấm vào đây xem chi tiết Thông tư số 02/2018/TT-BXD

BAN BIÊN TẬP

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 1063_SXD-PTDT_2018-07-05_1000.signed.pdf