TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng Kiên Giang

Ý kiến, chỉ đạo, điều hành

Xem với cỡ chữAA

Triển khai thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BXD ngày 24/4/2018 của Bộ Xây dựng về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ

(07:30 | 20/06/2018)

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Anh Nhịn tại Công văn số 2804/VP-KTCN ngày 30 tháng 5 năm 2018 về việc giao Sở Xây dựng tổ chức triển khai thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BXD ngày 24/4/2018 của Bộ Xây dựng về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ.

Sở Xây dựng đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Quản lý đô thị, Đội kiểm tra trật tự đô thị các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tổ chức triển khai thực hiện nghiêm Thông tư số 03/2018/TT-BXD ngày 24/4/2018 của Bộ Xây dựng về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở (toàn văn Thông tư số 03/2018/TT-BXD ngày 24/4/2018 của Bộ Xây dựng được đăng tải trên cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng Kiên Giang, đính kèm bên dưới).
Trong quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn vướng mắc, Uỷ Ban nhân dân, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Quản lý đô thị, Đội kiểm tra trật tự đô thị các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh báo cáo về Sở Xây dựng (thông qua Thanh tra Sở) để tổng hợp, tham mưu cho lãnh đạo chỉ đạo kịp thời./.

Ban Biên tập

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 958_SXD-TTr_2018-06-18_1622.signed.pdf; VanBanGoc_TT 03-2018-BXD.pdf