TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng Kiên Giang

Ý kiến, chỉ đạo, điều hành

Xem với cỡ chữAA

Phổ biến, thông tin Đề án phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050

(14:07 | 03/02/2023)

Ngày 29/12/2022, UBND tỉnh Kiên Giang đã ban hành Quyết định số 3326/QĐ-UBND phê duyệt Đề án phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2050.

Để phối hợp tổ chức thực hiện Đề án đảm bảo theo đúng quan điểm, mục tiêu và phương án phát triển VLXD đã đề ra, UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được phân công quản lý (Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ; UBND các huyện, thành phố; các nhà đầu tư và các doanh nghiệp sản xuất VLXD trên địa bàn tỉnh).

Thực hiện nhiệm vụ được giao Sở Xây dựng phổ biến, thông tin Quyết định nêu trên đến quý cơ quan, đơn vị. Đề nghị các Sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan nghiên cứu, thực hiện nhằm đảm bảo công tác quản lý nhà nước lĩnh vực VLXD trên địa bàn tỉnh được thống nhất; việc đầu tư và khai thác VLXD phù hợp với quan điểm, mục tiêu và định hướng phát triển VLXD của tỉnh.

Sở Xây dựng phổ biến, thông tin Đề án nêu trên đến các Sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan biết, phối hợp thực hiện./.

 

* Mời xem và tải tệp đính kèm.

BAN BIÊN TẬP

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 183-SXD-QLXD.signed.pdf; 3326-QD-UBND.signed.pdf