TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng Kiên Giang

Ý kiến, chỉ đạo, điều hành

Xem với cỡ chữAA

Tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại trong tình hình mới

(09:25 | 22/05/2021)

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 591/UBND-KGVX ngày 12/5/2021 về việc tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới; Công văn số 627/UBND-KGVX ngày 14/5/2021 về việc thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang tiếp tục diễn biến phức tạp, để phòng tránh nguy cơ lây dịch lây lang, nhất là tại các khu, cụm công nghiệp, dự án, công trường xây dựng trên địa bàn quản lý, Sở Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh, các doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn tỉnh khi triển khai thực hiện các dự án xây dựng cần chú ý một số nội dung sau:

1. Phải nghiêm túc quán triệt các quan điểm, nguyên tắc, phương châm và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới đã được Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tại Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 và Công văn số 591/UBND-KGVX ngày 12/5/2021, kiên quyết không để xảy ra ca mắc trong cộng đồng hoặc lây lan trên diện rộng; chủ động phát huy nội lực với tinh thần “chống dịch như chống giặc” với “Phòng” là cơ bản, chiến lược lâu dài, quyết định, “Chống” là cấp bách, quyết liệt, nhanh chóng.

 

2. Các sở, ban, ngành, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp tỉnh, cấp huyện, các đơn vị, tổ chức trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch theo quy định và hướng dẫn của ngành Y tế tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, dự án, công trường xây dựng.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các công trường, cơ sở sản xuất kinh doanh xây dựng trên địa bàn quản lý; buộc tạm dừng hoạt động trường hợp cơ sở không đáp ứng được các yêu cầu phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định và hướng dẫn của ngành Y tế.

4. Các tổ chức, doanh nghiệp tích cực vận động, tuyên truyền cho cán bộ, công nhân viên, người lao động về các biện pháp phòng, chống dịch, cách thức tự bảo vệ sức khỏe của bản thân tại nơi làm việc như: Khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, trang bị phòng hộ, đo thân nhiệt cho nhân viên, cho khách đến, bố trí đầy đủ phương tiện, vật tư để rửa tay, sát khuẩn, giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc; thực hiện việc ghi nhật ký công nhân ra vào công trường; triển khai các ứng dụng khai báo y tế và quyét mã QR (nếu có điều kiện)...; chủ động kiểm tra, rà soát, quản lý chặt chẽ những người lao động đến từ hoặc trở về từ các vùng, tỉnh, thành phố và những địa điểm có người mắc bệnh theo thông báo của Bộ Y tế.

Ngoài ra, tại các địa điểm như phòng họp, công trường, sàn công tác, vận thăng, thang máy và không gian kín khác tại văn phòng, công trường: Hạn chế tập trung đông người không cần thiết; thực hiện các biện pháp khử khuẩn, đeo khẩu trang, thiết bị bảo hộ và giữ khoảng cách an toàn; tiến hành khử khuẩn bề mặt, thiết bị máy móc tại công trường có tiếp xúc trực tiếp với người sử dụng; vệ sinh công xưởng sau mỗi ca làm việc…

Nhận được Công văn này đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tùy vào điều kiện của đơn vị và diễn biến tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh và theo chỉ đạo, hướng dẫn của UBND tỉnh, ngành Y tế nghiên cứu, tổ chức thực hiện cho phù hợp./.

BAN BIÊN TẬP

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 1380 BCD SYT.pdf; 591_UBND-KGVX.signed.pdf; 627_UBND-KGVX.signed.pdf; 891-SXD-VP.signed.pdf