TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng Kiên Giang

Ý kiến, chỉ đạo, điều hành

Xem với cỡ chữAA

Hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động ngành Xây dựng tỉnh Kiên Giang năm 2021

(09:25 | 12/05/2021)

Thực hiện Công văn số 884/BXD-GĐ ngày 16/3/2021 của Bộ Xây dựng về việc kế hoạch triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động ngành Xây dựng năm 2021 (đính kèm theo); Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 05/3/2021 của UBND tỉnh Kiên Giang về triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động tỉnh Kiên Giang năm 2021; Công văn số 71/BCĐ-KGVX ngày 26/4/2021 của Ban Chỉ đạo Tháng hành động về ATVSLĐ tỉnh Kiên Giang về việc phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động tỉnh Kiên Giang năm 2021.

Sở Xây dựng triển khai kế hoạch của Bộ Xây dựng, của tỉnh và của Ban Chỉ đạo tỉnh các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ ngành Xây dựng tỉnh Kiên Giang năm 2021, với một số nội dung như sau:

1. Các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh tích cực tuyên truyền, nâng cao ý thức, nhận thức của người lao động, người sử dụng lao động thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) trong xây dựng; đẩy mạnh việc triển khai các biện pháp, giải pháp đảm bảo ATVSLĐ, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong xây dựng.

2. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về (ATVSLĐ) đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện lao động, sản xuất, nhất là đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19, với chủ đề của ngành Xây dựng năm 2021 là Tăng cường đánh giá, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động và sự tham gia của an toàn, vệ sinh viên trong ngành Xây dựng.

3. Tùy điều kiện của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để tổ chức Lễ phát động hoặc các hoạt động cụ thể, thiết thực phù hợp với chủ đề nêu trên.

4. Các hoạt động tuyên truyền về ATVSLĐ

- Tổ chức các hoạt động truyền thông, tuyên truyền các thông điệp, tài liệu, ấn phẩm, video với chủ đề, nội dung về ATVSLĐ tới các tổ chức đoàn thể, cán bộ, công nhân viên và tại các công trình đang thi công của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp bằng nhiều hình thức, như: Trực tiếp, qua mạng Internet, treo băng rôn tại trụ sở làm việc, công trường, qua tin nhắn... với nội dung khẩu hiệu hưởng ứng theo Phụ lục kèm theo Công văn này.

- Tuyên truyền các quy định mới của pháp luật về quản lý an toàn trong thi công xây dựng công trình theo quy định tại Luật Xây dựng sửa đổi năm 2020 và Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ.

5. Rà soát, kiện toàn các quy định, quy chế, hệ thống quản lý công tác ATVSLĐ tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; rà soát, bổ sung các quy định, quy trình, biện pháp đảm bảo ATVSLĐ, đặc biệt trong vùng nguy hiểm; tổ chức đánh giá, quản lý nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ có hiệu quả.

6. Tư vấn, hướng dẫn, huấn luyện kỹ năng làm việc an toàn, khả năng nhận diện nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ cho người lao động; tổ chức hội thảo, tọa đàm, đối thoại chuyên đề, giao lưu, tham qua các mô hình quản lý tốt về ATVSLĐ, thông qua đó nhằm tư vấn, hướng dẫn kỹ năng, phương pháp làm việc an toàn, khả năng nhận diện nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ cho người lao động; tổ chức tự kiểm tra ATVSLĐ tại nơi làm việc; các hoạt động khác phù hợp với tình hình cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

7. Kịp thời thăm hỏi, động viên các nạn nhân và gia đình người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Nhận được Công văn này, đề nghị các Phòng quản lý xây dựng chuyên ngành cấp huyện, các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp tham gia hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang tùy vào điều kiện của đơn vị mình lựa chọn các hình thức, hoạt động phù hợp hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2021; đồng thời, báo cáo kết quả triển khai về Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang (qua Văn phòng), số 745B đường Nguyễn Trung Trực, phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang chậm nhất ngày 05/7/2021 để Sở Xây dựng tổng hợp, báo cáo Bộ Xây dựng, UBND tỉnh theo yêu cầu./.

BAN BIÊN TẬP

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 43_KH-UBND.signed.pdf; 71_BCD-KGVX.signed.pdf; 821-SXD-VP.signed.pdf; 884-BXD-GD.pdf