TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng Kiên Giang

Ý kiến, chỉ đạo, điều hành

Xem với cỡ chữAA

Tăng cường, kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng mùa mưa bão năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(10:40 | 28/07/2020)

Ngày 01/6/2020, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 2593/BXD-GĐ về việc phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng mùa mưa bão năm 2020 (đính kèm Văn bản). Để chủ động phòng, chống, ứng phó kịp thời, hiệu quả, giảm thiểu đến mức thấp nhất nhất thiệt hại do thiên tai gây ra trong mùa mưa bão 2020.

Sở Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện các biện pháp tăng cường kiểm tra, thực hiện công tác đảm bảo an toàn cho nhà ở, công trình trên địa bàn tỉnh trong mùa mưa bão năm 2020, với các nội dung như sau:

- Thứ nhất: Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến và yêu cầu người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống thiên tai tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh theo 04 bộ tài liệu hướng dẫn của Bộ Xây dựng về biện pháp phòng, chống thiên tai (04 bộ tài liệu hướng dẫn được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng và Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang).

- Thứ hai: Tập trung rà soát, kiểm tra đối với các công trình nhà ở riêng lẻ, công trình công cộng, công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị; công trình trong phạm vi các khu công nghiệp; công trình đang thi công xây dựng; công trình thu phát sóng viễn thông, truyền thanh, truyền hình, trụ BTS, pa nô, bảng quảng cáo… đặc biệt là nhà ở của người dân tại các khu vực ven sông, ven biển, chuẩn bị phương án, chủ động phòng chống thiên tai trong mùa mưa bão năm 2020 đối với công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Sở Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các chủ đầu tư, chủ quản lý sử dụng công trình và các đơn vị có liên quan nghiên cứu, triển khai thực hiện./.

* Link tải các tài liệu hướng dẫn của Bộ Xây dựng: https://drive.google.com/drive/folders/1O2ZeHT-E8Sc6Qh6BPCoMifaUpe6NqOC-?usp=sharing

BAN BIÊN TẬP

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 1348_SXD-QLXD_2020-07-24_0952.signed.pdf; BXD_2593-BXD-GD_01062020.pdf