TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng Kiên Giang

Ý kiến, chỉ đạo, điều hành

Xem với cỡ chữAA

Thông báo Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Xây dựng Kiên Giang cuối tháng 7/2020

(04:35 | 21/07/2020)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang từ ngày 16/7/2020 đến ngày 31/7/2020.

Thứ Năm, ngày 16/7/2020

- Giám đốc Lê Quốc Anh, dự họp HĐND tỉnh.

- Phó Giám đốcTrịnh Nam Trung, xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Hà Văn Thanh Khương, xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Lưu Thanh Bình, xử lý công việc.

Thứ Sáu, ngày 17/3/2020

- Giám đốc Lê Quốc Anh, Buổi sáng: dự họp HĐND tỉnh; Buổi chiều: họp thành viên UBND tỉnh.

- Phó Giám đốcTrịnh Nam Trung, xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Hà Văn Thanh Khương, xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Lưu Thanh Bình, xử lý công việc.

Thứ Bảy, ngày 18/7/2020 và Chủ Nhật, ngày 19/7/2020: Nghỉ.

Thứ Hai, ngày 20/7/2020

- Giám đốc Lê Quốc Anh, Buổi sáng: xử lý công việc; Buổi chiều: dự họp sơ kết 6 tháng đầu năm tại Đảng bộ Quân sự tỉnh.

- Phó Giám đốc Trịnh Nam Trung, xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Hà Văn Thanh Khương, Buổi sáng: xử lý công việc; Buổi chiều: dự họp tại tỉnh ủy với Ban thường vụ Huyện ủy U Minh Thượng.

- Phó Giám đốc Lưu Thanh Bình, xử lý công việc.

Thứ Ba, ngày 21/7/2020

- Giám đốc Lê Quốc Anh, xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Trịnh Nam Trung, xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Hà Văn Thanh Khương, Buổi sáng: dự họp tại tỉnh ủy với Ban thường vụ Huyện ủy Hòn Đất; Buổi chiều: xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Lưu Thanh Bình, xử lý công việc.

 

Thứ Tư, ngày 22/7/2020

- Giám đốc Lê Quốc Anh, xử lý công việc.

- Phó Giám đốcTrịnh Nam Trung, xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Hà Văn Thanh Khương, xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Lưu Thanh Bình, xử lý công việc.

 

Thứ Năm, ngày 23/7/2020

- Giám đốc Lê Quốc Anh, dự Đại hội Đảng bộ thành phố Rạch giá đến hết ngày 24/7/2020.

- Phó Giám đốc Trịnh Nam Trung, xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Hà Văn Thanh Khương, Buổi sáng: xử lý công việc; Buổi chiều: công tác huyện Phú Quốc đến hết ngày 24/7/2020.

- Phó Giám đốc Lưu Thanh Bình, xử lý công việc.

 

Thứ Sáu, ngày 24/7/2020

- Phó Giám đốc Trịnh Nam Trung, xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Lưu Thanh Bình, xử lý công việc.

 

Thứ Bảy, ngày 25/7/2020

- Giám đốc Lê Quốc Anh, Buổi sáng: họp giao ban lãnh đạo UBND tỉnh.

 

Chủ Nhật, ngày 26/7/2020: Nghỉ.

 

Thứ Hai, ngày 27/7/2020

- Giám đốc Lê Quốc Anh, Buổi sáng: viếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh; Buổi chiều:  xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Trịnh Nam Trung, xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Hà Văn Thanh Khương, Buổi sáng: xử lý công việc; Buổi chiềuHọp xác định vị trí đất Xây dựng trụ sở Hải Quan tỉnh.

- Phó Giám đốc Lưu Thanh Bình, Buổi sáng: viếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh; Buổi chiềuxử lý công việc.

 

Thứ Ba, ngày 28/7/2020

- Giám đốc Lê Quốc Anh, xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Trịnh Nam Trung, xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Hà Văn Thanh Khương,  xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Lưu Thanh Bình, Buổi sáng: dự hội nghị sơ kết ngành Y tế 6 tháng đầu năm 2020; Buổi chiều: xử lý công việc.

 

Thứ Tư, ngày 29/7/2020

- Giám đốc Lê Quốc Anh, Buổi sáng: dự họp xét khiếu tố; Buổi chiều: tiếp công dân.

- Phó Giám đốc Trịnh Nam Trung, xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Hà Văn Thanh Khương, xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Lưu Thanh Bình, xử lý công việc.

 

Thứ Năm, ngày 30/7/2020

- Giám đốc Lê Quốc Anh, Buổi sáng: họp UBND tỉnh thường kỳ; Buổi chiều: họp Đảng ủy.

- Phó Giám đốc Trịnh Nam Trung, Buổi sáng: xử lý công việc; Buổi chiều: họp Đảng ủy.

- Phó Giám đốc Hà Văn Thanh Khương, Buổi sáng: xử lý công việc; Buổi chiều: họp Đảng ủy.

- Phó Giám đốc Lưu Thanh Bình, Buổi sáng: xử lý công việc; Buổi chiều: họp Đảng ủy.

 

Thứ Sáu, ngày 31/7/2020

- Giám đốc Lê Quốc Anh, xử lý công việc.

- Phó Giám đốcTrịnh Nam Trung, xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Hà Văn Thanh Khương, xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Lưu Thanh Bình, xử lý công việc./.

BAN BIÊN TẬP

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 1307-TB-SXD_2020-07-20 (cT7-2020).pdf