TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng Kiên Giang

Ý kiến, chỉ đạo, điều hành

Xem với cỡ chữAA

Chấn chỉnh công tác đề nghị xét cấp chứng chỉ năng lực trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(09:27 | 26/06/2020)

Trong thời gian vừa qua, Sở Xây dựng Kiên Giang đã tổ chức xét cấp chứng chỉ năng lực cho các tổ chức hoạt động xây dựng tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, qua các cuộc họp xét một số tổ chức còn sử dụng văn bằng chứng chỉ chưa phù hợp để hợp thức thủ tục xét cấp chứng chỉ năng lực.

Để hạn chế những tồn tại nếu trên, Sở Xây dựng đề nghị các tổ chức có nhu cầu đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng tại tỉnh cần thực hiện các nội dung sau:

1. Chuẩn bị hồ sơ đề nghị xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của các tổ chức theo thành phần hồ sơ đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng (địa chỉ: www.sxd.kiengiang.gov.vn tại mục Hành chính công).

2. Chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của các tài liệu, văn bằng, chứng chỉ theo hồ sơ đề nghị xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của các tổ chức do mình nộp. Trường hợp phát hiện các tài liệu, văn bằng, chứng chỉ giả mạo, Sở Xây dựng sẽ thông báo cho các cơ quan có thẩm quyền biết, xử lý theo quy định.

Sở Xây dựng thông báo để các tổ chức có nhu cầu cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng tại Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang biết, thực hiện./.

BAN BIÊN TẬP

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 1155_SXD-QLXD_2020-06-25_1423.signed.pdf