TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng Kiên Giang

Ý kiến, chỉ đạo, điều hành

Xem với cỡ chữAA

Tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

(10:31 | 20/04/2020)

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang tại Công văn số 546/UBND-VHXH ngày 17/4/2020 về việc tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Sở Xây dựng đề nghị:

1. Các cơ quan, đơn vị quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình của các sở, ban, ngành, địa phương và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm, quyết liệt và đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, đặt biệt là: Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020, Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 425/UBND-VHXH ngày 27/3/2020 và Công văn Công văn số 440/UBND-VHXH ngày 31/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Công văn số 537/SXD-QLXD ngày 31/3/2020 của Sở Xây dựng.

2. Các Ban quản lý dự án chuyên ngành Xây dựng cấp tỉnh, cấp huyện, đơn vị, tổ chức trên địa bàn tỉnh tăng cường giám sát chặt chẽ việc đảm bảo thực hiện đúng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, dự án.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các công trường, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn quản lý; yêu cầu ngừng sản xuất, kinh doanh nếu cơ sở không đảm bảo việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định và hướng dẫn của ngành Y tế.

4. Thời gian áp dụng: kể từ ngày Thông báo này cho đến khi có chỉ đạo, hướng dẫn mới của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Sở Xây dựng thông báo đến các cơ quan, đơn vị, địa phương và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh biết để tổ chức thực hiện./.

BAN BIÊN TẬP

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 425_UBND-VHXH.signed.pdf; 440_UBND-VHXH.signed.pdf; 537_sxd-xdql_2020-04-01_0954.signed.pdf; 546_UBND-VHXH.signed.pdf; 648-TB-SXD_2020-04-20_0941.signed.pdf