TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng Kiên Giang

Ý kiến, chỉ đạo, điều hành

Xem với cỡ chữAA

Tiếp tục tăng cường, chủ động ứng phó phòng, chống dịch Covid-19

(08:26 | 30/03/2020)

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 trong thời gian qua, theo ghi nhận mới nhất tính đến 14 giờ 30 phút, ngày 25/3/2020 ở Việt Nam ghi nhận có 134 trường hợp nhiễm bệnh (trong đó đã điều trị khỏi 17 trường hợp), còn 1.596 trường hợp đang được cách ly theo dõi chặt chẽ, có 49.933 người sức khỏe bình thường nhưng vẫn được cách ly theo dõi sức khỏe do có tiếp túc gần với người nghi ngờ nhiễm Covid-19 và nhập cảnh từ vùng dịch (theo Báo cáo số 799/BC-BCĐ ngày 26/3/2020 của Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona tỉnh).

Tiếp thu chỉ đạo của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, Tỉnh ủy, của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 328/UBND-VHXH ngày 12/3/2020 về việc tạm dừng tổ chức các lễ hội và các hoạt động tập trung đông người để phòng, chống dịch Covid-19, nhằm chủ động và tăng cường các biện pháp phù hợp trong phòng, chống, ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh Covid-19, Giám đốc Sở Xây dựng đề nghị Ban quản lý dự án ĐTXD chuyên ngành dân dụng & công nghiệp, Ban quản lý  DA ĐTXD các công trình giao thông, Ban quản lý dự án ĐTXDCCT nông nghiệp và PTNT, lãnh đạo phòng Kinh tế và Hạ tầng, phòng Quản lý đô thị các huyện, thành phố và lãnh đạo các Doanh nghiệp hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh (gọi chung là cơ quan, doanh nghiệp) thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

- Cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại cơ quan, đơn vị trực thuộc cơ quan mình.

- Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ quản lý của mình và tình hình thực tế cần xem xét, quyết định hoặc tham mưu, trình cấp có thẩm quyền để triển khai, áp dụng các biện pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19 theo tinh thần chỉ đạo tại Công văn số 321/UBND-KTTH ngày 11/3/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19.

- Ban Quản lý dự án ĐTXD chuyên ngành DD&CN, Ban Quản lý  dự án ĐTXD các công trình giao thông, Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình NN&PTNT tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các huyện, thành phố thường xuyên kiểm tra, có biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đảm bảo tiến độ, khối lượng và chất lượng các công trình xây dựng, sớm hoàn thành đưa vào sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng trên địa bàn quản lý.

- Các Doanh nghiệp hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh tiếp tục nghiên cứu giảm quy mô hoạt độngtạm dừng việc tổ chức các hoạt động động thổ, khởi công, khai trương, hội nghị, hội thảo, các sự kiện có tập trung đông người tham gia để bảo đảm sức khỏe tốt nhất cho đội ngũ cán bộ, nhân viên, công nhân của doanh nghiệp và của cộng đồng; trong trường hợp thực sự cần thiết thì phải xin ý kiến của cấp có thẩm quyền tại địa phương nơi doanh nghiệp đóng trụ sở.

- Các cơ quan, doanh nghiệp cần tích cực phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại địa bàn, trụ sở làm việc, công trình đang quản lý; tăng cường công tác tuyên truyền hình hình dịch bệnh, định hướng tư tưởng làm cho cán bộ, công chức, viên chức, lao động nắm chắc, hiểu rõ sự nguy hiểm, tác hại của dịch bệnh nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống lây nhiễm cho bản thân, gia đình và nhân dân nhưng phải bình tĩnh, tự tin, không hoang mang, dao động, không để ảnh hưởng đến nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và hoạt động kinh doanh, sản xuất của doanh nghiệp.

Nhận được Công văn này đề nghị lãnh đạo các cơ quan, doanh nghiệp, chủ cơ sở kinh doanh sản xuất trên địa bàn tỉnh nghiêm túc thực hiện./.

(Đính kèm các văn bản của TTCP, TU, UBND tỉnh bên dưới)

BAN BIÊN TẬP

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 1046-cvtu.signed.pdf; 321_UBND-KTTH.signed.pdf; 328_UBND-VHXH.signed.pdf; 511_SXD-VP_2020-03-27_1458.signed.pdf