TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng Kiên Giang

Ý kiến, chỉ đạo, điều hành

Xem với cỡ chữAA

Hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động ngành Xây dựng tỉnh Kiên Giang năm 2020

(08:04 | 24/03/2020)

Thực hiện Công văn số 1004/BXD-GĐ ngày 10/3/2020 của Bộ Xây dựng về việc kế hoạch triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động ngành Xây dựng năm 2020; Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 12/3/2020 của UBND tỉnh Kiên Giang triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động tỉnh Kiên Giang năm 2020.

Sở Xây dựng triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động của ngành Xây dựng tỉnh Kiên Giang hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2020, cụ thể như sau:

1. Tổ chức phát động, hưởng ứng hoặc các hoạt động cụ thể, thiết thực phù hợp hưởng ứng Tháng hành động về Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2020, với chủ đề “Đẩy mạnh cải thiện điều kiện lao động và kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc trong xây dựng”.

2. Tổ chức các hoạt động truyền thông, tuyên truyền các thông điệp, tài liệu, nội dung... về ATVSLĐ cho cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, người lao động của cơ quan, doanh nghiệp, tại các công trường đang thi công xây dựng bằng nhiều hình thức, như: treo băng rôn tại trụ sở làm việc, công trường, qua Internet, qua tin nhắn... nội dung khẩu hiệu hưởng ứng theo Phụ lục kèm theo Công văn này.

3. Rà soát, kiện toàn các quy định, quy chế, hệ thống quản lý công tác ATVSLĐ tại cơ quan, doanh nghiệp; nghiên cứu, tổ chức đánh giá, quản lý nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ có hiệu quả.

4. Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ, hội thảo, tọa đàm, đối thoại chuyên đề, giao lưu, tham qua các mô hình quản lý tốt về ATVSLĐ, thông qua đó nhằm tư vấn, hướng dẫn kỹ năng, phương pháp làm việc an toàn, khả năng nhận diện nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ cho người lao động; tổ chức tự kiểm tra ATVSLĐ tại cơ quan, doanh nghiệp, công trình đang thi công.

5. Tổ chức khen thưởng cho các đơn vị, tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc về ATVSLĐ; xử lý các trường hợp vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

6. Kịp thời thăm hỏi, động viên nạn nhân và gia đình người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Các Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Quản lý đô thị các huyện, thành phố (Phòng quản lý xây dựng chuyên ngành cấp huyện), các Doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực xây dựng tại tỉnh Kiên Giang tùy vào điều kiện của cơ quan, doanh nghiệp mình lựa chọn các hình thức, hoạt động phù hợp hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2020; đồng thời, các cơ quan, doanh nghiệp báo cáo kết quả tổ chức thực hiện về Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang (qua Văn phòng Sở), số 745B đường Nguyễn Trung Trực, phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang chậm nhất ngày 07/7/2020 để Sở Xây dựng tổng hợp, báo cáo Bộ Xây dựng, UBND tỉnh theo yêu cầu./.

BAN BIÊN TẬP

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 1004-BXD-GD_2020-03-13_1026.PDF; 39_KH-UBND.signed.pdf; 482_SXD-VP_2020-03-23_0924.signed.pdf