TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng Kiên Giang

Ý kiến, chỉ đạo, điều hành

Xem với cỡ chữAA

Chủ động phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2020

(21:09 | 20/02/2020)

Căn cứ Quyết định số 295/QĐ-UBND ngày 07/02/2020 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc công bố tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn trên diện rộng thuộc địa bàn tỉnh Kiên Giang; Ý kiến kết luận chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng về triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2020 và Ban Chỉ đạo cấp nước an toàn và chống thoát nước, thất thu nước sạch tỉnh Kiên Giang. Trước tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn sâu (Cấp độ rủi ro thiên tai là Cấp độ 1), các ngành, các cấp, địa phương và nhân dân trong tỉnh cần nâng cao hiểu biết về tình trạng xâm nhập mặn, đồng thời kêu gọi toàn thể nhân dân sử dụng tiết kiệm nước trong thời gian xảy ra hạn hán, xâm nhập mặn.

Sở Xây dựng đăng tải Quyết định số 295/QĐ-UBND ngày 07/02/2020 của UBND tỉnh Kiên Giang và Công văn của Sở Xây dựng chỉ đạo về việc phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn đối với các hệ thống cấp nước đô thị trên địa bàn tỉnh năm 2020 (files kèm theo).

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương và nhân dân chủ động ứng phó, sử dụng tiết kiệm nguồn nước sinh hoạt, chung tay cùng chính quyền địa phương nhằm ứng phó tốt với tình trạng thiên tai, hạn hán, xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

BAN BIÊN TẬP

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 171_TB-VP.signed.pdf; 205_SXD-PTDT_2020-02-20_1657.signed.pdf; 295_QD-UBND.signed.pdf