TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng Kiên Giang

Ý kiến, chỉ đạo, điều hành

Xem với cỡ chữAA

Tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng; tình hình phân lô, tách thửa trên đất nông nghiệp; tình hình kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(10:07 | 29/09/2019)

Thời gian qua, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Bộ, ngành, UBND tỉnh và địa phương, công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh bước đầu đạt được những kết quả nhất định. Bên cạnh đó, UBND tỉnh đã thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra và xử lý các công trình vi phạm trên đất nông nghiệp; hành vi lấn, chiếm đất và hoạt động kinh doanh bất động sản trên địa bàn huyện Phú Quốc góp phần giảm bớt tình trạng vi phạm về trật tự xây dựng trên địa bàn. Tuy nhiên, hiện nay trên địa bàn các huyện, thành phố tình hình phân lô, tách thửa, san lấp cát để xây dựng các khu dân cư tự phát, xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật trên đất nông nghiệp; xây dựng các công trình không phù hợp quy hoạch, sai thiết kế; việc vi phạm các quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản còn diễn ra phổ biến, đồng thời việc xử lý đối với các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng còn chậm hoặc xử lý không kiên quyết gây bức xúc trong người dân.

Để ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm nói trên, Sở Xây dựng Kiên Giang đề nghị UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn, kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm triệt để các hành vi vi phạm, kiên quyết phá dỡ đối với các công trình phân lô, tách thửa, san lấp cát để xây dựng các khu dân cư tự phát, xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật trên đất nông nghiệp và việc xây dựng không phép, sai phép, sai quy hoạch, đồng thời xử lý nghiêm việc vi phạm các quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản…

Đề nghị UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh chỉ đạo các phòng chuyên môn thuộc quyền quản lý nghiêm túc tổ chức thực hiện, trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về Sở Xây dựng để phối hợp xử lý./.

BAN BIÊN TẬP

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 1550_SXD-TTra_2019-09-24_1459.signed.pdf