TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng Kiên Giang

Lịch tiếp công dân

Xem với cỡ chữAA

Lịch tiếp công dân của Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang, tháng 5/2024

(18:33 | 07/05/2024)

Căn cứ Quyết định số 78/QĐ-SXD ngày 04/5/2024 của Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang về việc ban hành Nội quy tiếp công dân của Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang; Quyết định số 79/QĐ-SXD ngày 04/5/2024 của Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang về việc ban hành Quy chế tiếp công dân của Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang; Thông báo số 1010/TB-SXD ngày 04/5/2024 của Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang về lịch tiếp công dân năm 2024 của Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang.

Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang thông báo lịch tiếp công dân thường xuyên, định kỳ, cụ thể như sau:

1. Thời gian tiếp công dân

- Buổi sáng: Từ 07 giờ đến 11 giờ.

- Buổi chiều: Từ 13 giờ đến 17 giờ.

2. Địa điểm tiếp công dân

Tại Phòng Tiếp công dân của Sở Xây dựng Kiên Giang, số 745B, Nguyễn Trung Trực, phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

3. Cán bộ tiếp công dân

- Giám đốc sở: Tiếp công dân định kỳ vào ngày 27/5/2024.

- Công chức được phân công nhiệm vụ tiếp công dân: Tiếp công dân thường xuyên.

4. Việc tiếp công dân được tiến hành theo thứ tự công dân đến liên hệ hoặc theo thư mời./.

BAN BIÊN TẬP