Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang

Xem với cỡ chữAA

Thông báo Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Xây dựng Kiên Giang đầu tháng 9/2020

(14:15 | 03/09/2020)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang từ ngày 01/9/2020 đến ngày 15/9/2020.

Thứ Ba, ngày 01/9/2020

- Giám đốc Lê Quốc Anh, Buổi sáng: dự họp UBND thường kỳ; Buổi chiều: xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Trịnh Nam Trung, xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Hà Văn Thanh Khương, xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Lưu Thanh Bình, xử lý công việc.

Thứ Tư, ngày 02/9/2020: Nghỉ lễ.

Thứ Năm, ngày 03/9/2020

- Giám đốc Lê Quốc Anh, Buổi sáng: dự họp Ban Chấp hành Tỉnh ủy; Buổi chiều: dự nghe báo cáo rà soát các dự án chậm triển khai.

- Phó Giám đốc Trịnh Nam Trung, Buổi sáng: xử lý công việc; Buổi chiều: dự họp Hội đồng thẩm định giá đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

- Phó Giám đốc Hà Văn Thanh Khương, xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Lưu Thanh Bình, xử lý công việc.

Thứ Sáu, ngày 04/9/2020

- Giám đốc Lê Quốc Anh, Buổi sáng: tham dự kỳ họp chuyên đề năm 2020 HĐND tỉnh khóa IX; Buổi chiều: xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Trịnh Nam Trung, Buổi sáng: xử lý công việc; Buổi chiều: họp chi bộ.

- Phó Giám đốc Hà Văn Thanh Khương, Buổi sáng: xử lý công việc; Buổi chiều: họp chi bộ.

- Phó Giám đốc Lưu Thanh Bình, Buổi sáng: xử lý công việc; Buổi chiều: họp chi bộ.

Thứ Bảy, ngày 05/9/2020 và Chủ Nhật, ngày 06/9/2020: Nghỉ.

Thứ Hai, ngày 07/9/2020

- Giám đốc Lê Quốc Anh, xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Trịnh Nam Trung, xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Hà Văn Thanh Khương, Buổi sáng: dự nghe báo cáo nâng cấp Công viên Nguyễn Trung Trực (09h30’); Buổi chiều: xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Lưu Thanh Bình, Buổi sáng: dự nghe báo cáo và xử lý điều chỉnh tuyến kênh dẫn đoạn 2 sau tràn xả lũ công trình hồ chứa nước Bãi Cây Mến, xã An Sơn, huyện Kiên Hải; Buổi chiều: dự buổi làm việc với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Văn phòng Tỉnh ủy về giải ngân vốn đầu tư công.

Thứ Ba, ngày 08/9/2020

- Giám đốc Lê Quốc Anh, xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Trịnh Nam Trung, xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Hà Văn Thanh Khương, Buổi sáng: xử lý công việc; Buổi chiều: họp việc chọn màu sơn Bệnh viện Đa khoa tỉnh và việc chọn vị trí xây dựng trụ sở Tòa án Nhân dân tỉnh.

- Phó Giám đốc Lưu Thanh Bình, dự buổi làm việc với UBND thành phố Hà Tiên về giải ngân vốn đầu tư công.

Thứ Tư, ngày 09/9/2020

- Giám đốc Lê Quốc Anh, Buổi sáng: xử lý công việc; Buổi chiều: họp chi bộ.

- Phó Giám đốc Trịnh Nam Trung, xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Hà Văn Thanh Khương, Buổi sáng: xử lý công việc; Buổi chiều: tham dự Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 74/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ về phòng không nhân dân.

- Phó Giám đốc Lưu Thanh Bình, xử lý công việc.

Thứ Năm, ngày 10/9/2020

- Giám đốc Lê Quốc Anh, Buổi sáng: dự họp xử lý vướng mắc về đất đai hồ chứa nước Dương Đông huyện Phú Quốc; Buổi chiều: xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Trịnh Nam Trung, xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Hà Văn Thanh Khương, Buổi sáng: họp thông qua Nhiệm vụ QHC xây dựng thị trấn Minh Lương (huyện Châu Thành); Buổi chiều: họp thông qua Nhiệm vụ QHC xây dựng huyện U Minh Thượng.

- Phó Giám đốc Lưu Thanh Bình, dự buổi làm việc với UBND huyện U Minh Thượng, UBND huyện Vĩnh Thuận về giải ngân vốn đầu tư công.

Thứ Sáu, ngày 11/9/2020

- Giám đốc Lê Quốc Anh, Buổi sáng: xử lý công việc; Buổi chiều: tham dự hội nghị tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 và định hướng giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

- Phó Giám đốc Trịnh Nam Trung, Buổi sáng: dự họp Hội đồng thẩm định giá đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Buổi chiều: xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Hà Văn Thanh Khương, xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Lưu Thanh Bình, Buổi sáng: xử lý công việc; Buổi chiều: dự buổi làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn về giải ngân vốn đầu tư công.

Thứ Bảy, ngày 12/9/2020 và Chủ Nhật, ngày 13/9/2020: Nghỉ.

Thứ Hai, ngày 14/9/2020

- Giám đốc Lê Quốc Anh, Buổi sáng: họp báo cáo thông qua ý tưởng điều chỉnh QHC xây dựng đảo Phú Quốc; Buổi chiều: xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Trịnh Nam Trung, xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Hà Văn Thanh Khương, Buổi sáng: họp báo cáo thông qua ý tưởng điều chỉnh QHC xây dựng đảo Phú Quốc; Buổi chiều: xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Lưu Thanh Bình, xử lý công việc.

Thứ Ba, ngày 15/9/2020

- Giám đốc Lê Quốc Anh, dự họp xét khiếu tố và đối thoại với công dân.

- Phó Giám đốc Trịnh Nam Trung, xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Hà Văn Thanh Khương, xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Lưu Thanh Bình, xử lý công việc.

BAN BIÊN TẬP

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 1636_TB-SXD_2020-09-03 (dT9-2020).pdf