Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang

Xem với cỡ chữAA

Thông báo Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Xây dựng Kiên Giang cuối tháng 8/2020

(14:26 | 18/08/2020)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang từ ngày 16/8/2020 đến ngày 31/8/2020.

Chủ Nhật, ngày 16/8/2020: Nghỉ.

Thứ Hai, ngày 17/8/2020

- Giám đốc Lê Quốc Anh, buổi sáng họp giao ban; buổi chiều xử lý công việc

- Phó Giám đốc Trịnh Nam Trung, buổi sáng họp giao ban; buổi chiều họp Sở Nội vụ để nghe các nội dung làm việc với Bộ Nội vụ

- Phó Giám đốc Hà Văn Thanh Khương, đi công tác Phú Quốc đến hết ngày 20/8/2020

- Phó Giám đốc Lưu Thanh Bình, buổi sáng họp giao ban; buổi chiều xử lý công việc

 

Thứ Ba, ngày 18/8/2020

- Giám đốc Lê Quốc Anh, đi công tác Phú Quốc đến hết ngày 20/8/2020

- Phó Giám đốc Trịnh Nam Trung, buổi sáng họp Ban Chỉ đạo Quy hoạch kinh tế - xã hội tỉnh và nghe báo cáo xin ý kiến về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2021 -2025

- Phó Giám đốc Lưu Thanh Bình, buổi sáng xử lý công việc; buổi chiều, dự họp sơ kết 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2020 về công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma bán người; phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm

 

Thứ Tư, ngày 19/8/2020

- Phó Giám đốc Trịnh Nam Trung, Đi công tác Phú Quốc đến hết ngày 21/8/2020

- Phó Giám đốc Lưu Thanh Bình, xử lý công việc

 

Thứ Năm, ngày 20/8/2020

- Phó Giám đốc Lưu Thanh Bình, Đi công tác Sài Gòn đến hết ngày 21/8/2020

Thứ Sáu, ngày 21/8/2020

- Giám đốc Lê Quốc Anh, buổi sáng xử lý  công việc; buổi chiều Họp lấy ý kiến các Sở, ngành và địa phương v/v xin chủ trương thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư Bắc Vĩnh Quang; Lấy ý kiến các Sở, ban nghành và địa phương v/v góp ý về hinh thức kiến trúc, cảnh quan của công trình Trạm sửa chữa tổng hợp BCHQS

- Phó Giám đốc Hà Văn Thanh Khương, buổi sáng xử lý  công việc; buổi chiều Họp lấy ý kiến các Sở, ngành và địa phương v/v xin chủ trương thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư Bắc Vĩnh Quang; Lấy ý kiến các Sở, ban nghành và địa phương v/v góp ý về hinh thức kiến trúc, cảnh quan của công trình Trạm sửa chữa tổng hợp BCHQS.

Thứ Bảy, ngày 22/8/2020 và Chủ Nhật, ngày 23/8/2020: Nghỉ.

Thứ Hai, ngày 24/8/2020

- Giám đốc Lê Quốc Anh, buổi sáng dự họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội thi đua yêu nước tỉnh lần thứ V; buổi chiều xử lý công việc

- Phó Giám đốc Trịnh Nam Trung, xử lý công việc

- Phó Giám đốc Hà Văn Thanh Khương, xử lý công việc

- Phó Giám đốc Lưu Thanh Bình, buổi sáng xử lý công việc; buổi chiều dự họp nghe báo cáo và xử lý điều chỉnh tuyến kênh dẫn đoạn 2 sau tràn xả lũ công trình hồ chứa nước Bãi Cây Mến, xã An Sơn, huyện Kiên Hải; buổi chiều phối hợp với Cục vưn thư- Lưu trữ tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ công tác văn thư lưu trữ năm 2020 tại Sở Xây dựng.

Thứ Ba, ngày 25/8/2020

- Giám đốc Lê Quốc Anh, buổi sáng nghe Thanh tra Sở Báo cáo công tác cấp giấy phép xây dựng, lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch xây dựng; Công tác quản lý xây dựng theo quy hoạch và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Gò Quao; buổi chiều xử lý công việc

- Phó Giám đốc Trịnh Nam Trung, buổi sáng nghe Thanh tra Sở Báo cáo công tác cấp giấy phép xây dựng, lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch xây dựng; Công tác quản lý xây dựng theo quy hoạch và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Gò Quao; buổi chiều xử lý công việc

- Phó Giám đốc Hà Văn Thanh Khương, buổi sáng nghe Thanh tra Sở Báo cáo công tác cấp giấy phép xây dựng, lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch xây dựng; Công tác quản lý xây dựng theo quy hoạch và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Gò Quao; buổi chiều xử lý công việc

- Phó Giám đốc Lưu Thanh Bình, buổi sáng dự họp Văn phòng Tỉnh ủy về giải ngân vốn đầu tư công; buổi chiều xử lý công việc

 

Thứ Tư, ngày 26/8/2020

- Giám đốc Lê Quốc Anh, Dự Đại hội đại biểu Đảng bộ khối các Cơ quan -Doanh nghiệp tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 (từ ngày 26,27,28/8/2020)

- Phó Giám đốc Trịnh Nam Trung,  xử lý công việc

- Phó Giám đốc Hà Văn Thanh Khương, xử lý công việc; buổi chiều họp Thành viên UBND tỉnh thông qua các nội dung trình HĐND tỉnh tại Kỳ họp chuyên đề

- Phó Giám đốc Lưu Thanh Bình, xử lý công việc

 

Thứ Năm, ngày 27/8/2020

- Phó Giám đốc Trịnh Nam Trung, xử lý công việc

- Phó Giám đốc Hà Văn Thanh Khương, buổi sáng dự họp nghe báo cáo Kế hoạch phát triển 03 vùng du lịch trọng điểm tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2020 -2025, tầm nhìn đến 2035; buổi chiều xử lý công việc

- Phó Giám đốc Lưu Thanh Bình, buổi sáng xử lý công việc; buổi chiều nghe thông qua Đề án thành lập Bệnh viện Sản – Nhi; Bệnh viện Ung bướu và kế hoạch di dời Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

 

Thứ Sáu, ngày 28/8/2020

- Giám đốc Lê Quốc Anh, Dự Đại hội đại biểu Đảng bộ khối các Cơ quan -Doanh nghiệp tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025; buổi chiều dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh lần thứ V.

- Phó Giám đốc Trịnh Nam Trung, buổi sáng họp Hội đồng thẩm định giá đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; buổi chiều họp Đảng ủy

- Phó Giám đốc Hà Văn Thanh Khương, buổi sáng xử lý công việc; buổi chiều họp Đảng ủy

- Phó Giám đốc Lưu Thanh Bình, buổi sáng xử lý công việc; buổi chiều họp Đảng ủy

 

Thứ Bảy, ngày 29/8/2020 và Chủ Nhật, ngày 30/8/2020: Nghỉ

 

Thứ Hai, ngày 31/8/2020

- Giám đốc Lê Quốc Anh, xử lý công việc

- Phó Giám đốc Trịnh Nam Trung, xử lý công việc

- Phó Giám đốc Hà Văn Thanh Khương, xử lý công việc

- Phó Giám đốc Lưu Thanh Bình, xử lý công việc

BAN BIÊN TẬP

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 1539_TB-SXD_2020-08-17 (cT8-2020).pdf