Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang

Xem với cỡ chữAA

Thông báo Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Xây dựng Kiên Giang đầu tháng 8/2020

(05:35 | 01/08/2020)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang từ ngày 01/8/2020 đến ngày 15/8/2020.

Thứ Bảy, ngày 01/8/2020 và Chủ Nhật, ngày 02/8/2020: Nghỉ.

Thứ Hai, ngày 03/8/2020

- Giám đốc Lê Quốc Anh, Buổi sáng: xử lý công việc; Buổi chiều: họp chi bộ.

- Phó Giám đốc Trịnh Nam Trung, xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Hà Văn Thanh Khương, Buổi sáng: xử lý công việc; Buổi chiều: họp chi bộ.

- Phó Giám đốc Lưu Thanh Bình, xử lý công việc.

 

Thứ Ba, ngày 04/8/2020

- Giám đốc Lê Quốc Anh, xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Trịnh Nam Trung, Buổi sáng: xử lý công việc; Buổi chiều: họp Ban chỉ đạo Thực hiện sắp sếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước tỉnh Kiên Giang.

- Phó Giám đốc Hà Văn Thanh Khương, xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Lưu Thanh Bình, Buổi sáng: dự buổi làm việc với Sở Y tế, Sở Tài nguyên và Môi trường về đầu tư công tại UBND tỉnh; Buổi chiều: xử lý công việc.

 

Thứ Tư, ngày 05/8/2020

- Giám đốc Lê Quốc Anh, họp giao ban lãnh đạo UBND tỉnh.

- Phó Giám đốcTrịnh Nam Trung, Buổi sáng: họp chi bộ; Buổi chiều: xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Hà Văn Thanh Khương, xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Lưu Thanh Bình, họp chi bộ; Buổi chiều: xử lý công việc.

 

Thứ Năm, ngày 06/8/2020

- Giám đốc Lê Quốc Anh, xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Trịnh Nam Trung, họp Hội đồng thẩm định giá đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

- Phó Giám đốc Hà Văn Thanh Khương, xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Lưu Thanh Bình, Buổi sáng: xử lý công việc; Buổi chiều: dự nghe Đoàn kiểm tra khoáng sản báo cáo kết quả kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong khai thác khoáng sản.

Thứ Sáu, ngày 07/8/2020

- Giám đốc Lê Quốc Anh, Buổi sáng: họp Ban chỉ đạo Quy hoạch kinh tế- xã hội tỉnh; Buổi chiều: xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Trịnh Nam Trung, xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Hà Văn Thanh Khương, Buổi sáng: họp Ban chỉ đạo Quy hoạch kinh tế- xã hội tỉnh; Buổi chiều: xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Lưu Thanh Bình, xử lý công việc.

Thứ Bảy, ngày 08/7/2020 và Chủ Nhật, ngày 09/8/2020: Nghỉ.

Thứ Hai, ngày 10/8/2020

- Giám đốc Lê Quốc Anh, xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Trịnh Nam Trung, xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Hà Văn Thanh Khương, Buổi sáng: dự nghe báo cáo Kế hoạch phát triển 03 vùng du lịch trọng điểm tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2020 -2025, tầm nhìn đến 2035; Buổi chiều: xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Lưu Thanh Bình, xử lý công việc.

Thứ Ba, ngày 11/8/2020

- Giám đốc Lê Quốc Anh, Buổi sáng: dự họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 và gia xúc, gia cầm tỉnh Kiên Giang; Buổi chiều: xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Trịnh Nam Trung, xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Hà Văn Thanh Khươngxử lý công việc.

- Phó Giám đốc Lưu Thanh Bình, Buổi sáng: dự họp với huyện Kiên Hải về đầu tư công; Buổi chiều: dự nghe báo cáo và xử lý điều chỉnh tuyến kênh dẫn đoạn 2 sau tràn xả lũ công trình hồ chứa nước Bãi Cây Mến, xã An Sơn, huyện Kiên Hải; quyết toán phần bù giá vật liệu, nhân công và máy thi công phát sinh sau thời gian nghiệm thu bảo hành công trình của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng HUD Kiên Giang.

 

Thứ Tư, ngày 12/8/2020

- Giám đốc Lê Quốc Anh, Buổi sáng: dự nghe báo cáo kết quả thanh tra; Buổi chiều: xử lý công việc.

- Phó Giám đốcTrịnh Nam Trung, xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Hà Văn Thanh Khương, xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Lưu Thanh Bình, xử lý công việc.

 

Thứ Năm, ngày 13/8/2020

- Giám đốc Lê Quốc Anh, xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Trịnh Nam Trung, xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Hà Văn Thanh Khương, xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Lưu Thanh Bình, dự họp nghe cơ quan chức năng báo cáo một số vụ việc khiếu nại kéo dài.

 

Thứ Sáu, ngày 14/8/2020

- Giám đốc Lê Quốc Anh, Buổi sáng: họp Hội đồng thẩm định thông qua đồ án quy hoạch vùng huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang; Buổi chiều: họp Hội đồng thẩm định thông qua nhiệm vụ quy hoạch vùng huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang.

- Phó Giám đốc Trịnh Nam Trung, xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Hà Văn Thanh Khương, Buổi sáng: họp Hội đồng thẩm định thông qua đồ án quy hoạch vùng huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang; Buổi chiều: họp Hội đồng thẩm định thông qua nhiệm vụ quy hoạch vùng huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang.

- Phó Giám đốc Lưu Thanh Bình, dự buổi làm việc với huyện Phú Quốc về đầu tư công.

 

Thứ Bảy, ngày 15/8/2020 và Chủ Nhật, ngày 16/8/2020: Nghỉ./


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 1402_TB-SXD_2020-07-31 (dT8-2020).pdf