TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng Kiên Giang

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang

Xem với cỡ chữAA

Thông báo Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Xây dựng Kiên Giang đầu tháng 7/2020

(19:12 | 03/07/2020)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang từ ngày 01/7/2020 đến ngày 15/7/2020.

 

 
 
 

Thứ Tư, ngày 01/7/2020

- Giám đốc Lê Quốc Anh, Buổi sáng: họp Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh; Buổi chiều: họp giao ban Sở Xây dựng.

- Phó Giám đốc Trịnh Nam Trung, Buổi sáng: xử lý công việc; Buổi chiều: họp họp giao ban Sở Xây dựng.

- Phó Giám đốc Hà Văn Thanh Khương, Buổi sáng: xử lý công việc; Buổi chiều: họp họp giao ban Sở Xây dựng.

- Phó Giám đốc Lưu Thanh Bình, Buổi sáng: xử lý công việc; Buổi chiều: họp họp giao ban Sở Xây dựng.

Thứ Năm, ngày 02/7/2020

- Giám đốc Lê Quốc Anh, Buổi sáng: dự họp trực tuyến với chính phủ; Buổi chiều: họp kiểm điểm thực hiện kết luận Kiểm toán.

- Phó Giám đốcTrịnh Nam Trung, Buổi sáng: xử lý công việc; Buổi chiều: họp kiểm điểm thực hiện kết luận Kiểm toán.

- Phó Giám đốc Hà Văn Thanh Khương, Buổi sáng: xử lý công việc; Buổi chiều: họp kiểm điểm thực hiện kết luận Kiểm toán.

- Phó Giám đốc Lưu Thanh Bình, Buổi sáng: xử lý công việc; Buổi chiều: họp kiểm điểm thực hiện kết luận Kiểm toán.

Thứ Sáu, ngày 03/3/2020

- Giám đốc Lê Quốc Anh, xử lý công việc.

- Phó Giám đốcTrịnh Nam Trung, Buổi sáng: xử lý công việc; Buổi chiều: họp Hội đồng thẩm định giá đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

- Phó Giám đốc Hà Văn Thanh Khương, đi công tác thành phố Cần Thơ

- Phó Giám đốc Lưu Thanh Bình, xử lý công việc..

Thứ Bảy, ngày 04/7/2020 và Chủ Nhật, ngày 05/7/2020: Nghỉ.

Thứ Hai, ngày 06/7/2020

- Giám đốc Lê Quốc Anh, Buổi sáng: xử lý công việc; Buổi chiều: họp kiểm điểm trách nhiệm theo kết luận 602/KL-TTr.

- Phó Giám đốc Trịnh Nam Trung, Buổi sáng: họp chi bộ; Buổi chiều: họp kiểm điểm trách nhiệm theo kết luận 602/KL-TTr.

- Phó Giám đốc Hà Văn Thanh Khương, xử lý công việc; Buổi chiều: họp kiểm điểm trách nhiệm theo kết luận 602/KL-TTr.

 

 

 

- Phó Giám đốc Lưu Thanh Bình, Buổi sáng: họp chi bộ; Buổi chiều: họp kiểm điểm trách nhiệm theo kết luận 602/KL-TTr.

Thứ Ba, ngày 07/7/2020

- Giám đốc Lê Quốc Anh, Buổi sáng: dự họp HĐND tỉnh kỳ họp chuyên đề; Buổi chiều: họp chi bộ.

- Phó Giám đốc Trịnh Nam Trung, xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Hà Văn Thanh Khương, Buổi sáng: xử lý công việc; Buổi chiều: dự họp tại HĐND tỉnh ,

- Phó Giám đốc Lưu Thanh Bình, xử lý công việc.

Thứ Tư, ngày 08/7/2020

- Giám đốc Lê Quốc Anh, xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Trịnh Nam Trung, xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Hà Văn Thanh Khương, Buổi sáng: họp chi bộ; Buổi chiều: họp thông qua điều chỉnh quy hoạch chung huyện Vĩnh Thuận.

- Phó Giám đốc Lưu Thanh Bình, Buổi sáng: họp thông qua dự án chung cư cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ Sophia, khu đô thị mới Phú Cường; Buổi chiều: họp thông qua dự án khu đô thị Phú Quý.

Thứ Năm, ngày 09/7/2020

- Giám đốc Lê Quốc Anh, Buổi sáng: xử lý công việc; Buổi chiều: đi công tác Phú Quốc đến hết ngày 10/7/2020.

- Phó Giám đốc Trịnh Nam Trung, xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Hà Văn Thanh Khương, Buổi sáng: họp Xác định ranh giới lập Quy hoạch khu vực Thổ Sơn – Ba Hòn, huyện Hòn Đất; Buổi chiều: họp lấy ý kiến về quản lý xây dựng khu đô thị tây Bắc.

- Phó Giám đốc Lưu Thanh Bình, Buổi sáng: xử lý công việc; Buổi chiều: họp thông qua dự án xây dựng kè, san lấp mặt bằng lấn biển mở rộng khu dân cư An Sơn, huyện Kiên Hải.

Thứ Sáu, ngày 10/7/2020

- Phó Giám đốc Trịnh Nam Trung, Buổi sáng: họp sơ kết 6 tháng đầu năm 2020 Quỹ đầu tư phát triển tỉnh; Buổi chiều: xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Hà Văn Thanh Khương, Buổi sáng: xử lý công việc; Buổi chiều: họp điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố Rạch giá.

- Phó Giám đốc Lưu Thanh Bình, xử lý công việc.

Thứ Bảy, ngày 11/7/2020 và Chủ Nhật, ngày 12/7/2020: Nghỉ.

Thứ Hai, ngày 13/7/2020

- Giám đốc Lê Quốc Anh, xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Trịnh Nam Trung, Buổi sáng: xử lý công việc; Buổi chiều: họp rà soát danh sách đối tượng theo đề án 22.

- Phó Giám đốc Hà Văn Thanh Khương, xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Lưu Thanh Bình, xử lý công việc.

 

Thứ Ba, ngày 14/7/2020

- Giám đốc Lê Quốc Anh, Buổi sáng: xử lý công việc; Buổi chiều: dự hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020.

- Phó Giám đốc Trịnh Nam Trung Buổi sáng: xử lý công việc; Buổi chiều: dự hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020.

- Phó Giám đốc Hà Văn Thanh Khương, Buổi sáng: dự họp Hội đồng thẩm định Kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin giai đoạn I – Đề án Xây dựng thành phố thông minh Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang; Buổi chiều: dự hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020.

- Phó Giám đốc Lưu Thanh Bình, Buổi sáng: xử lý công việc; Buổi chiều: dự hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020.

Thứ Tư, ngày 15/7/2020

- Giám đốc Lê Quốc Anh, dự họp HĐND tỉnh đến ngày 17/7/2020.

- Phó Giám đốc Trịnh Nam Trung, xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Hà Văn Thanh Khương, xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Lưu Thanh Bình, xử lý công việc./.

BAN BIÊN TẬP

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 1212_TB-SXD_2020-07-02 (dT7-2020).pdf