Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang

Xem với cỡ chữAA

Thông báo Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Xây dựng Kiên Giang cuối tháng 6/2020

(09:22 | 20/06/2020)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang từ ngày 16/6/2020 đến ngày 30/6/2020.

Thứ Ba, thứ Tư, ngày 16 và 17/6/2020

- Giám đốc Lê Quốc Anh, đi công tác huyện Phú Quốc

- Phó Giám đốc Hà Văn Thanh Khương, đi công tác huyện Phú Quốc

  • Phó Giám đốc Lưu Thanh Bình, họp Thành viên UBND tỉnh thông qua các văn bản trình HĐND tỉnh.
  • Phó Giám đốc Trịnh Nam Trung, xử lý công vệc

Thứ Tư, ngày 17/6/2020

  • Phó Giám đốc Trịnh Nam Trung, dự họp Tỉnh ủy nghe báo cáo tình hình chuẩn bị văn kiện, nhân sự Đại hội Đảng bộ huyện Gò Quao nhiệm kỳ 2020-2025

Thứ Năm, ngày 18/6/2020

- Giám đốc Lê Quốc Anh, buổi sáng xử lý công việc; buổi chiều, họp Hội đồng thẩm định Nhiệm vụ và Đồ án quy hoạch chung xây dựng các Xã, huyện Kiên Hải 

- Phó Giám đốc Hà Văn Thanh Khương, buổi sáng, họp lấy ý kiến các Sở, ngành và đa phương v/v điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng tổng mặt bằng cụm Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang; buổi chiều họp thông qua nhiệm vụ quy hoạch di tích cấp quốc gia đặc biệt Trại giam Phú Quốc.

- Phó Giám đốc Trịnh Nam Trung, đi công tác thành phố Cần Thơ

- Phó Giám đốc Lưu Thanh Bình, xử lý công việc

Thứ Sáu, ngày 19/6/2020

- Giám đốc Lê Quốc Anh, dự họp Thành viên UBND tỉnh.

- Phó Giám đốc Lưu Thanh Bình, buổi sáng, họp Hội xét tuyển viên chức Trung tâm Kiểm định & DVXD thuộc Sở Xây dựng Kiên Giang; buổi chiều, họp UBND tỉnh với Đoàn công tác của Thanh tra Chính phủ;

  • Phó Giám đốc Hà Văn Thanh Khương, buổi sáng, dự họp Tỉnh ủy nghe báo cáo tình hình chuẩn bị văn kiện, nhân sự Đại hội Đảng bộ huyện An Minh nhiệm kỳ 2020-2025; buổi chiều, họp Hội xét tuyển viên chức Trung tâm quy hoạch đô thị thuộc Sở Xây dựng Kiên Giang.

- Phó Giám đốc Trịnh Nam Trung, xử lý công việc

Thứ Bảy, Chủ Nhật, ngày 20 và 21/6/2020: Nghỉ

Thứ Hai, ngày 22/6/2020

- Giám đốc Lê Quốc Anh, buổi sáng xử lý công việc; buổi chiều  dự họp Tỉnh ủy nghe báo cáo thông qua Văn kiện, nhân sự Đại hội Đảng bộ huyện Phú Quốc.

- Phó Giám đốc Hà Văn Thanh Khương, buổi sáng xử lý công việc; buổi chiều họp nghe báo cáo ý tưởng đầu tư dự án “Trang trại chăn nuôi heo công nghệ cao Kiên Thành” tại huyện Kiên Lương.

- Phó Giám đốc Trịnh Nam Trung, xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Lưu Thanh Bình, xử lý công việc.

 

Thứ Ba, ngày 23/6/2020

- Giám đốc Lê Quốc Anh, xử lý công việc

- Phó Giám đốc Lưu Thanh Bình,  buổi sáng xử lý công viêc; buổi chiều dự họp công bố Chỉ số PAPI, PCI, PAR INDEX, SIPAS..

- Phó Giám đốc Hà Văn Thanh Khương, buổi sáng họp nghe báo cáo “Kế hoạch phát triển 03 Vùng du lịch trọng điểm tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2035”; buổi chiều Họp nghe báo cáo công trình xây dựng Đền tưởng niệm người có công trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

- Phó Giám đốc Trịnh Nam Trung, xử lý công việc.

Thứ Tư, ngày 24/6/2020

- Giám đốc Lê Quốc Anh, buổi sáng họp UBND tỉnh nghe báo cáo kết luận thanh tra; buổi chiều  họp Thông qua ý kiến kết luận lãnh đạo UBND tỉnh về bãi bỏ Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 02/01/2014 của UBND thị xã Hà Tiên (nay là thanh phố Hà Tiên).

- Phó Giám đốc Hà Văn Thanh Khương, buổi sáng họp Trung tâm Hội nghị; buổi chiều Thông qua ý kiến kết luận lãnh đạo UBND tỉnh về bãi bỏ Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 02/01/2014 của UBND thị xã Hà Tiên (nay là thanh phố Hà Tiên).

- Phó Giám đốc Lưu Thanh Bình, buổi sáng xử lý công việc; buổi chiều  họp Thông qua Dự án khu dân cư Dương Minh Châu

- Phó Giám đốc Trịnh Nam Trung, buổi sáng dự họp UBND tỉnh về việc ứng vốn bồi thường dự án của UBND huyện Phú Quốc; buổi chiều xử lý công việc.

Thứ Năm, ngày 25/6/2020

- Giám đốc Lê Quốc Anh họp Thành viên UBND tỉnh;

- Các phó Giám đốc, xử lý công việc

Thứ Sáu, ngày 26/6/2020

- Giám đốc Lê Quốc Anh, buổi sáng dự họp xét khiếu tố; buổi chiều tiếp công dân.

- Phó Giám đốc Trịnh Nam Trung, buổi sáng họp Hội đồng thẩm định giá đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; buổi chiều xử lý công việc.

Thứ Bảy, Chủ Nhật, ngày 27 và 28/6/2020: Nghỉ

Thứ Hai, ngày 29/6/2020

  • Ban Giám đốc, buổi sáng, dự họp sơ kết công tác đảng 06 tháng đầu năm và sơ kết công tác phòng, chống tham nhũng; buổi chiều, họp đảng ủy và xét nâng lương thường xuyên 06 tháng đầu năm 2020.

Thứ Ba, ngày 30/6/2020

- Giám đốc Lê Quốc Anh buổi sáng họp UBND tỉnh thường kỳ; buổi chiều Ban Giám đốc dự Hội nghị điển hình tiên tiến, Đại hội thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.

BAN BIÊN TẬP

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 1103_TB-SXD_2020-06-18 (cT6-2020).pdf