Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang

Xem với cỡ chữAA

Thông báo Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Xây dựng Kiên Giang đầu tháng 6/2020

(04:28 | 31/05/2020)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang từ ngày 01/6/2020 đến ngày 15/6/2020.

 

Thứ Hai, ngày 01/6/2020

- Giám đốc Lê Quốc Anh, đi công tác huyện Phú Quốc đến hết ngày 04/6/2020.

- Phó Giám đốc Trịnh Nam Trung, xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Hà Văn Thanh Khương, đi công tác huyện Phú Quốc đến hết sáng ngày 04/6/2020.

- Phó Giám đốc Lưu Thanh Bình, xử lý công việc.

Thứ Ba, ngày 02/6/2020

- Phó Giám đốcTrịnh Nam Trung, Buổi sáng: xử lý công việc; Buổi chiều: họp Cục thống kê.

- Phó Giám đốc Lưu Thanh Bình, Buổi sáng: dự họp Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh; Buổi chiều: xử lý công việc.

Thứ Tư, ngày 03/6/2020

- Phó Giám đốcTrịnh Nam Trung, Buổi sáng: xử lý công việc; Buổi chiều: họp chi bộ.

- Phó Giám đốc Lưu Thanh Bình, Buổi sáng: dự buổi làm việc với Sở Y tế và Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành dân dụng và công nghiệp nghe báo cáo tiến độ xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh; Buổi chiều: họp chi bộ.

Thứ Năm, ngày 04/6/2020

- Phó Giám đốcTrịnh Nam Trung, Buổi sáng: họp Hội đồng thẩm định giá đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Buổi chiều: xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Hà Văn Thanh Khương, đi công tác huyện Kiên Lương.

- Phó Giám đốc Lưu Thanh Bình, xử lý công việc.

 

Thứ Sáu, ngày 05/6/2020

- Giám đốc Lê Quốc Anh, Buổi sáng: họp chi bộ; Buổi chiều: xử lý công việc.

- Phó Giám đốcTrịnh Nam Trung, Buổi sáng: xử lý công việc; Buổi chiều: dự họp hội nghị trực tuyến với Bộ Công Thương về hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ.

- Phó Giám đốc Hà Văn Thanh Khương, Buổi sáng: họp chi bộ; Buổi chiều: họp HĐKT quy hoạch tỉnh thông qua quy hoạch Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- Phó Giám đốc Lưu Thanh Bình, xử lý công việc.

Thứ Bảy, ngày 06/6/2020 và Chủ Nhật, ngày 07/6/2020: Nghỉ.

Thứ Hai, ngày 08/6/2020

- Giám đốc Lê Quốc Anh, Buổi sáng: xử lý công việc; Buổi chiều: dự họp giao ban lãnh đạo UBND tỉnh.

- Phó Giám đốc Trịnh Nam Trung, xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Hà Văn Thanh Khương, xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Lưu Thanh Bình, xử lý công việc.

Thứ Ba, ngày 09/6/2020

- Giám đốc Lê Quốc Anh, Buổi sáng: họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid -19 và gia súc, gia cầm tỉnh Kiên Giang; tình hình phát triển kinh tế xã hội sau dịch bệnh; Buổi chiều: xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Trịnh Nam Trung, xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Hà Văn Thanh Khương, xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Lưu Thanh Bình, xử lý công việc.

Thứ Tư, ngày 10/6/2020

- Ban Giám đốc , xử lý công việc.

Thứ Năm, ngày 11/6/2020

- Giám đốc Lê Quốc Anh, xử lý công việc

- Phó Giám đốc Trịnh Nam Trung, đi công tác thành phố Cần Thơ.

- Phó Giám đốc Hà Văn Thanh Khương, xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Lưu Thanh Bình, Buổi sáng: dự hội nghị sơ kết công tác đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm 2020; Buổi chiều: xử lý công việc.

Thứ Sáu, ngày 12/6/2020

- Ban Giám đốc , xử lý công việc.

Thứ Bảy, ngày 13/6/2020 và Chủ Nhật, ngày 14/6/2020: Nghỉ.

Thứ Hai, ngày 15/6/2020

- Giám đốc Lê Quốc Anh, Buổi sáng: dự họp xét khiếu tố; Buổi chiều: dự họp tiếp công dân.

- Phó Giám đốc Trịnh Nam Trung, xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Hà Văn Thanh Khương, xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Lưu Thanh Bình, xử lý công việc./

BAN BIÊN TẬP

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 947_TB-SXD_2020-05-29 (dT6-2020).pdf