Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang

Xem với cỡ chữAA

Thông báo Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Xây dựng Kiên Giang cuối tháng 5/2020

(20:41 | 17/05/2020)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang từ ngày 16/5/2020 đến ngày 31/5/2020.

 

 
 
 

Thứ Bảy, ngày 16/5/2020 và Chủ Nhật, ngày 17/5/2020: Nghỉ.

Thứ Hai, ngày 18/5/2020

- Giám đốc Lê Quốc Anh, Buổi sáng: họp giao ban Sở Xây dựng; Buổi chiều: họp UBND tỉnh về thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển.

- Phó Giám đốc Trịnh Nam Trung, Buổi sáng: họp Hội thẩm nhân dân; Buổi chiều: xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Hà Văn Thanh Khương, Buổi sáng: họp giao ban Sở Xây dựng; Buổi chiều: họp UBND tỉnh về thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển.

- Phó Giám đốc Lưu Thanh Bình, Buổi sáng: họp giao ban Sở Xây dựng; Buổi chiều: họp UBND tỉnh xử lý một số vướng mắc Dự án bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Thứ Ba, ngày 19/5/2020

- Giám đốc Lê Quốc Anh, xử lý công việc.

- Phó Giám đốcTrịnh Nam Trung, công tác huyện Phú quốc đến hết ngày 22/5/2020.

- Phó Giám đốc Hà Văn Thanh Khương, xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Lưu Thanh Bình, , Buổi sáng: dự họp hệ số cạnh tranh tỉnh; Buổi chiều: xử lý công việc.

Thứ Tư, ngày 20/5/2020

- Giám đốc Lê Quốc Anh, xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Hà Văn Thanh Khương, Buổi sáng: dự buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Buổi chiều: xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Lưu Thanh Bình, Buổi sáng: họp thông qua quy chế phối hợp các BQL chuyên ngành tỉnh; Buổi chiều: xử lý công việc.

Thứ Năm, ngày 21/5/2020

- Giám đốc Lê Quốc Anh, Buổi sáng: xử lý công việc; Buổi chiều: dự họp HĐND tỉnh.

- Phó Giám đốc Hà Văn Thanh Khương, xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Lưu Thanh Bình, xử lý công việc.

Thứ Sáu, ngày 22/5/2020

- Giám đốc Lê Quốc Anh, Buổi sáng: xử lý công việc; Buổi chiều: họp HĐKT quy hoạch tỉnh thông qua đồ án Quy hoạch Vạch Trẹm.

- Phó Giám đốc Hà Văn Thanh Khương, Buổi sáng: họp thông qua vị trí xây dựng nghĩa trang Hàm Ninh, huyện Phú Quốc; Buổi chiều: họp HĐKT quy hoạch tỉnh thông qua đồ án Quy hoạch Vạch Trẹm.

- Phó Giám đốc Lưu Thanh Bình, xử lý công việc.

Thứ Bảy, ngày 23/5/2020 và Chủ Nhật, ngày 24/5/2020: Nghỉ.

 

Thứ Hai, ngày 25/5/2020

- Giám đốc Lê Quốc Anh, Buổi sáng: họp Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh; Buổi chiều: xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Trịnh Nam Trung, xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Hà Văn Thanh Khương, xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Lưu Thanh Bình, xử lý công việc.

Thứ Ba, ngày 26/5/2020

- Giám đốc Lê Quốc Anh, họp tỉnh Ủy.

- Phó Giám đốc Trịnh Nam Trung, Buổi sáng: họp thông qua danh sách đề án hỗ trợ nhà ở theo QĐ 22/2013/QĐ-TTg; Buổi chiều: xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Hà Văn Thanh Khương, xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Lưu Thanh Bình, xử lý công việc.

Thứ Tư, ngày 27/5/2020

- Giám đốc Lê Quốc Anh, xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Trịnh Nam Trung, xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Hà Văn Thanh Khương, xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Lưu Thanh Bình, xử lý công việc.

Thứ Năm, ngày 28/5/2020

- Giám đốc Lê Quốc Anh, Buổi sáng: dự họp UBND tỉnh thường kỳ; Buổi chiều: dự họp giao ban lãnh đạo UBND tỉnh.

- Phó Giám đốc Trịnh Nam Trung, Buổi sáng: họp thông qua đề cương thực hiện nghị định 117/2015/NĐ-CP; Buổi chiều: xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Hà Văn Thanh Khương, xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Lưu Thanh Bình, xử lý công việc.

Thứ Sáu, ngày 29/5/2020

- Giám đốc Lê Quốc Anh, Buổi sáng: xử lý công việc; Buổi chiều: họp Đảng ủy.

- Phó Giám đốc Trịnh Nam Trung, Buổi sáng: họp Hội đồng thẩm định giá đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Buổi chiều: họp Đảng ủy.

- Phó Giám đốc Hà Văn Thanh Khương, Buổi sáng: xử lý công việc; Buổi chiều: họp Đảng ủy.

- Phó Giám đốc Lưu Thanh Bình, Buổi sáng: xử lý công việc; Buổi chiều: họp Đảng ủy.

Thứ Bảy, ngày 30/5/2020 và Chủ Nhật, ngày 31/5/2020: Nghỉ./

BAN BIÊN TẬP

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 833_TB-SXD_2020-05-18 (cT5-2020).pdf