Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang

Xem với cỡ chữAA

Thông báo Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Xây dựng Kiên Giang đầu tháng 5/2020

(14:28 | 05/05/2020)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang từ ngày 04/5/2020 đến ngày 15/5/2020.

 

Thứ Hai, ngày 04/5/2020

- Giám đốc Lê Quốc Anh, Buổi sáng: họp giao ban Sở Xây dựng; Buổi chiều: họp UBND tỉnh.

- Phó Giám đốc Trịnh Nam Trung, Buổi sáng: họp giao ban Sở Xây dựng; Buổi chiều: xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Hà Văn Thanh Khương, Buổi sáng: họp giao ban Sở Xây dựng; Buổi chiều: xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Lưu Thanh Bình, Buổi sáng: họp giao ban Sở Xây dựng; Buổi chiều: xử lý công việc.

Thứ Ba, ngày 05/5/2020

- Giám đốc Lê Quốc Anh, Buổi sáng: xử lý công việc; Buổi chiều: họp chi bộ.

- Phó Giám đốc Trịnh Nam Trung, xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Hà Văn Thanh Khương, Buổi sáng: xử lý công việc; Buổi chiều: làm việc Thanh tra tỉnh.

- Phó Giám đốc Lưu Thanh Bình, xử lý công việc.

Thứ Tư, ngày 06/5/2020

- Giám đốc Lê Quốc Anh, Buổi sáng: dự buổi làm việc với hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; Buổi chiều: xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Trịnh Nam Trung, Buổi sáng: xử lý công việc; Buổi chiều: họp chi bộ.

- Phó Giám đốc Hà Văn Thanh Khương, Buổi sáng: họp chi bộ; Buổi chiều: xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Lưu Thanh Bình, Buổi sáng: xử lý công việc; Buổi chiều: họp chi bộ.

Thứ Năm, ngày 07/5/2020

- Giám đốc Lê Quốc Anh, họp thành viên UBND tỉnh thông qua các tờ trình HĐND tỉnh.

- Phó Giám đốc Trịnh Nam Trung, họp cùng giám đốc Sở.

- Phó Giám đốc Hà Văn Thanh Khương, xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Lưu Thanh Bình, xử lý công việc.

Thứ Sáu, ngày 08/5/2020

-  Ban Giám đốc: dự đại hội Đảng bộ Sở Xây dựng nhiệm kỳ 2020-2025.

Thứ Bảy, ngày 09/5/2020 và Chủ Nhật, ngày 10/5/2020: Nghỉ.

 

Thứ Hai, ngày 11/5/2020

- Giám đốc Lê Quốc Anh, xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Trịnh Nam Trung, Buổi sáng: dự hội nghị chuyên đề “ thực tiễn ban hành Quyết định hành chính, hành vi hành chính và thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh Kiên Giang”; Buổi chiều: xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Hà Văn Thanh Khương, xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Lưu Thanh Bình, họp Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư.

Thứ Ba, ngày 12/5/2020

- Giám đốc Lê Quốc Anh, Buổi sáng: xử lý công việc; Buổi chiều: họp giao ban UBND tỉnh.

- Phó Giám đốc Trịnh Nam Trung, xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Hà Văn Thanh Khương, xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Lưu Thanh Bình, xử lý công việc.

Thứ Tư, ngày 13/5/2020

- Giám đốc Lê Quốc Anh, Buổi sáng: xử lý công việc; Buổi chiều: họp Hội đồng thẩm định thông qua đồ án Quy hoạch Rạch Tràm, huyện Phú Quốc.

- Phó Giám đốc Trịnh Nam Trung, xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Hà Văn Thanh Khương, Buổi sáng: xử lý công việc; Buổi chiều: họp cùng giám đốc Sở.

- Phó Giám đốc Lưu Thanh Bình, họp Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư.

Thứ Năm, ngày 14/5/2020

- Giám đốc Lê Quốc Anh, Buổi sáng: xử lý công việc; Buổi chiều: dự họp nghe báo cáo đoàn Thanh tra.

- Phó Giám đốc Trịnh Nam Trung, Buổi sáng: họp Hội đồng thẩm định giá đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Buổi chiều: xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Hà Văn Thanh Khương, Buổi sáng: dự họp nghe YBND thành phố Rạch Giá báo cáo tiến độ công trình xây dựng đền tưởng niệm người có công; Buổi chiều: xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Lưu Thanh Bình, họp Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư.

Thứ Sáu, ngày 15/5/2020

- Giám đốc Lê Quốc Anh, Buổi sáng: dự họp xét khiếu tố; Buổi chiều: xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Trịnh Nam Trung, xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Hà Văn Thanh Khương, xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Lưu Thanh Bình, xử lý công việc./.

BAN BIÊN TẬP

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 737-TB-SXD_2020-05-04 (dT5-2020).pdf