Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang

Xem với cỡ chữAA

Thông báo Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Xây dựng Kiên Giang cuối tháng 3/2020

(16:53 | 18/03/2020)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang từ ngày 16/3/2020 đến ngày 31/3/2020.

Chủ Nhật, ngày 15/3/2020: Nghỉ.

Thứ Hai, ngày 16/3/2020

- Giám đốc Lê Quốc Anh, Buổi sáng: họp giao ban; Buổi chiều: xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Trịnh Nam Trung, Buổi sáng: họp giao ban; Buổi chiều: xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Hà Văn Thanh Khương, Buổi sáng: họp giao ban; Buổi chiều: xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Lưu Thanh Bình, Buổi sáng: họp giao ban; Buổi chiều: xử lý công việc.

Thứ Ba, ngày 17/3/2020

- Giám đốc Lê Quốc Anh, Buổi sáng: xử lý công việc; Buổi chiều: họp thông qua báo cáo kết quả xác minh đơn tố cáo của công dân tại Phú quốc và kết quả xác minh các hộ dân không được lắp dựng nhà trên địa bàn huyện Giang Thành.

- Phó Giám đốc Trịnh Nam Trung, xử lý công việc; Buổi chiều: họp cùng Giám đốc Sở.

- Phó Giám đốc Hà Văn Thanh Khương, xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Lưu Thanh Bình, xử lý công việc.

Thứ Tư, ngày 18/3/2020

- Giám đốc Lê Quốc Anh, Buổi sáng: xử lý công việc; Buổi chiều: họp tổ công tác nghiệm thu bệnh viện đa khoa tỉnh.

- Phó Giám đốc Trịnh Nam Trung, Buổi sáng: họp Hội đồng thẩm định giá đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Buổi chiều: xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Hà Văn Thanh Khương, xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Lưu Thanh Bình, Buổi sáng: xử lý công việc; Buổi chiều: họp cùng Giám đốc Sở.

Thứ Năm, ngày 19/3/2020

- Giám đốc Lê Quốc Anh, Buổi sáng: họp thành viên UBND tỉnh; Buổi chiều: xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Trịnh Nam Trung, xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Hà Văn Thanh Khương, xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Lưu Thanh Bình, Buổi sáng: xử lý công việc; Buổi chiều: dự buổi (14 giờ) tiếp Tập đoàn Siam City Cement; (15 giờ) làm việc với Công ty tư vấn về đánh giá tác động cống Cái Lớn, Cái Bé.

Thứ Sáu, ngày 20/3/2020

- Giám đốc Lê Quốc Anh, Buổi sáng: dự buổi làm việc với UBND huyện An Biên về tình hình kinh tế - xã hội; Buổi chiều: dự buổi làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Phó Giám đốc Trịnh Nam Trung, xử lý công việc.

 - Phó Giám đốc Hà Văn Thanh Khương, xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Lưu Thanh Bình, xử lý công việc.

Thứ Bảy, ngày 21/3/2020 và Chủ Nhật, ngày 22/3/2020: Nghỉ.

Thứ Hai, ngày 23/3/2020

- Giám đốc Lê Quốc Anh, đi công tác huyện Phú Quốc đến hết ngày 25/3/2020.

- Phó Giám đốc Trịnh Nam Trung, xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Hà Văn Thanh Khương, Buổi sáng: làm việc với Trung tâm quy hoạch xây dựng; Buổi chiều: rà soát quy hoạch vùng tỉnh.

- Phó Giám đốc Lưu Thanh Bình, Buổi sáng: dự buổi làm việc nghe điều chỉnh  Quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành dân dụng và công nghiệp tỉnh với các chủ đầu tư; Buổi chiều: xử lý công việc.

Thứ Ba, ngày 24/3/2020

 

- Phó Giám đốc Trịnh Nam Trung, Buổi sáng: dự họp với các cơ quan chuyên môn trước khi làm việc tòa án nhân dân tỉnh; Buổi chiều: xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Hà Văn Thanh Khương, xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Lưu Thanh Bình, xử lý công việc.

Thứ Tư, ngày 25/3/2020

- Phó Giám đốc Trịnh Nam Trung, Buổi sáng: họp Hội đồng thẩm định giá đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Buổi chiều: xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Hà Văn Thanh Khương, xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Lưu Thanh Bình, xử lý công việc.

Thứ Năm, ngày 26/3/2020

- Giám đốc Lê Quốc Anh, xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Trịnh Nam Trung, Buổi sáng: xử lý công việc; Buổi chiều: dự họp Ban Chỉ đạo công tác Thi hành án dân sự.

- Phó Giám đốc Hà Văn Thanh Khương, xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Lưu Thanh Bình, Buổi sáng: dự buổi làm việc với UBND huyện  Vĩnh Thuận về tình hình kinh tế - xã hội; Buổi chiều: xử lý công việc.

Thứ Sáu, ngày 27/3/2020

- Giám đốc Lê Quốc Anh, xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Trịnh Nam Trung, xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Hà Văn Thanh Khương, xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Lưu Thanh Bình, Buổi sáng: xử lý công việc.

Thứ Bảy, ngày 28/3/2020 và Chủ Nhật, ngày 29/3/2020: Nghỉ.

Thứ Hai, ngày 30/3/2020

- Giám đốc Lê Quốc Anh, xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Trịnh Nam Trung, xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Hà Văn Thanh Khương, xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Lưu Thanh Bình, Buổi sáng: xử lý công việc.

Thứ Ba, ngày 31/3/2020

- Giám đốc Lê Quốc Anh, xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Trịnh Nam Trung, xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Hà Văn Thanh Khương, xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Lưu Thanh Bình, Buổi sáng: xử lý công việc./.

BAN BIÊN TẬP

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 436_TB-SXD_2020-03-16 (cT3-2020).pdf