Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang

Xem với cỡ chữAA

Thông báo Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Xây dựng Kiên Giang đầu tháng 3/2020

(16:21 | 03/03/2020)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang từ ngày 01/3/2020 đến ngày 15/3/2020.

Chủ Nhật, ngày 01/3/2020: Nghỉ.

Thứ Hai, ngày 02/3/2020

- Giám đốc Lê Quốc Anh, Buổi sáng: họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 02;  Buổi chiều: họp giao ban giữa Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

- Phó Giám đốc Trịnh Nam Trung, xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Hà Văn Thanh Khương, xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Lưu Thanh Bình, xử lý công việc.

Thứ Ba, ngày 03/3/2020

- Giám đốc Lê Quốc Anh, Buổi sáng: họp giao ban Sở Xây dựng; Buổi chiều: làm việc với công ty Thaco Trường Hải.

- Phó Giám đốc Trịnh Nam Trung, Buổi sáng: họp giao ban Sở Xây dựng; Buổi chiều: xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Hà Văn Thanh Khương, Buổi sáng: họp giao ban Sở Xây dựng; Buổi chiều: làm việc với công ty Thaco Trường Hải.

- Phó Giám đốc Lưu Thanh Bình, Buổi sáng: họp giao ban Sở Xây dựng; Buổi chiều: dự buổi  làm việc với Nhóm dự án (Hà Lan) nghiên cứu về sụt lún đất và quản lý nước ngầm ở vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Thứ Tư, ngày 04/3/2020

- Giám đốc Lê Quốc Anh, Buổi sáng: dự buổi làm việc với UBND huyện Hòn Đất về tình hình phát triển kinh tế - xã hội; Buổi chiều: xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Trịnh Nam Trung, Buổi sáng: họp Hội đồng quản lý quỹ đầu tư phát triển tỉnh; Buổi chiều: xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Hà Văn Thanh Khương, công tác Phú Quốc đến hết ngày 05/3/2020.

- Phó Giám đốc Lưu Thanh Bình, Buổi sáng: họp triển khai thực hiện nghị định 68/2019/NĐ-CP; Buổi chiều: dự họp các ngành báo cáo công tác chuẩn bị di dời Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Thứ Năm, ngày 05/3/2020

- Giám đốc Lê Quốc Anh, Buổi sáng: họp chi bộ; Buổi chiều: xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Trịnh Nam Trung, Buổi sáng: họp chi bộ; Buổi chiều: họp Hội đồng thẩm định giá đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

- Phó Giám đốc Lưu Thanh Bình, Buổi sáng: họp chi bộ; Buổi chiều: dự buổi làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông.

Thứ Sáu, ngày 06/3/2020

- Giám đốc Lê Quốc Anh, Buổi sáng: dự buổi làm việc với các Sở, ngành về cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp công lập; Buổi chiều: xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Trịnh Nam Trung, Buổi sáng: dự buổi làm việc với UBND huyện An Minh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội; Buổi chiều: d hi ngh tng kết Ban Ch đạo Phòng chng ti phm, t nn xã hi và Ban Ch đạo Phòng chng khng b.   

 - Phó Giám đốc Hà Văn Thanh Khương, Buổi sáng: xử lý công việc; Buổi chiều: họp chi bộ.

- Phó Giám đốc Lưu Thanh Bình, Buổi sáng: dự buổi làm việc với các Sở, ngành về cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp công lập; Buổi chiều: xử lý công việc.

Thứ Bảy, ngày 07/3/2020 và Chủ Nhật, ngày 08/3/2020: Nghỉ.

Thứ Hai, ngày 09/3/2020

- Giám đốc Lê Quốc Anh, Buổi sáng: xử lý công việc; Buổi chiều: công tác Phú Quốc đến hết ngày 11/3/2020.

- Phó Giám đốc Trịnh Nam Trung, xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Hà Văn Thanh Khương, Buổi sáng: họp Hội đồng Thẩm định nghệ thuật và Tổ Thư ký thẩm định, xét chọn biểu tượng (logo) tỉnh Kiên Giang; Buổi chiều: công tác Phú Quốc đến hết ngày 11/3/2020.

- Phó Giám đốc Lưu Thanh Bình, Buổi sáng: xử lý công việc; Buổi chiều: dự buổi làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường.

Thứ Ba, ngày 10/3/2020

- Phó Giám đốc Trịnh Nam Trung, Buổi sáng: họp Hội đồng thẩm định Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, thông qua quy chế hoạt động và tháo gỡ khó khăn; Buổi chiều: xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Lưu Thanh Bình, xử lý công việc.

Thứ Tư, ngày 11/3/2020

- Phó Giám đốc Trịnh Nam Trung, họp Thành viên UBND tỉnh thông qua các nội dung trình kỳ họp bất thường HĐND tỉnh.

- Phó Giám đốc Lưu Thanh Bình, xử lý công việc.

Thứ Năm, ngày 12/3/2020

- Giám đốc Lê Quốc Anh, Buổi sáng: xử lý công việc; Buổi chiều: họp xét khiếu nại tố cáo, đối thoại với công dân.

- Phó Giám đốc Trịnh Nam Trung, Buổi sáng: họp Hội đồng thẩm định Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh; Buổi chiều: xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Hà Văn Thanh Khương, Buổi sáng: làm việc với Trung tâm quy hoạch xây dựng, phòng Quy hoạch Kiến trúc, phòng phát triển Đô thị; Buổi chiều: thông qua điều chỉnh cục bộ khu xử lý rác huyện Hòn Đất theo công nghệ Plasma.

- Phó Giám đốc Lưu Thanh Bình, Buổi sáng: xử lý công việc; Buổi chiều: dự hội nghị tổng kết kết thi đua khen thưởng.

Thứ Sáu, ngày 13/3/2020

- Giám đốc Lê Quốc Anh, xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Trịnh Nam Trung, Buổi sáng: dự buổi làm việc với các Sở, ngành về khả năng thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong quý I và cả năm 2020; Buổi chiều: xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Hà Văn Thanh Khương, xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Lưu Thanh Bình, Buổi sáng: dự buổi làm việc với Công ty tư vấn về đánh giá tác động Cống Cái Lớn, Cái Bé; Buổi chiều: xử lý công việc

Thứ Bảy, ngày 14/3/2020 và Chủ Nhật, ngày 15/3/2020: Nghỉ.

BAN BIÊN TẬP

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 358_TB-SXD_2020-03-03 (dT3-2020).pdf