Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang

Xem với cỡ chữAA

Thông báo Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Xây dựng Kiên Giang cuối tháng 02/2020

(15:17 | 19/02/2020)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang từ ngày 15/02/2020 đến ngày 29/02/2020.

Thứ Bảy, ngày 15/02/2020 và Chủ Nhật, ngày 16/02/2020: Nghỉ.

Thứ Hai, ngày 17/02/2020

- Giám đốc Lê Quốc Anh, Buổi sáng: họp giao ban Sở Xây dựng; Buổi chiều: xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Trịnh Nam Trung, Buổi sáng: họp giao ban Sở Xây dựng; Buổi chiều: xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Hà Văn Thanh Khương, Buổi sáng: dự buổi làm với Ban chỉ đạo Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2020; Buổi chiều: xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Lưu Thanh Bình Buổi sáng: họp giao ban Sở Xây dựng; Buổi chiều: xử lý công việc.

Thứ Ba, ngày 18/02/2020

- Giám đốc Lê Quốc Anh, Buổi sáng: dự họp nghe kết luận Thanh tra; Buổi chiều: dự buổi làm việc với Đoàn đại biểu tỉnh Ústecký, Công hòa Séc.

- Phó Giám đốc Trịnh Nam Trung, xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Hà Văn Thanh Khương, xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Lưu Thanh Bình, Buổi sáng: xử lý công việc; Buổi chiều: dự buổi làm việc với Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Thứ Tư, ngày 19/02/2020

- Giám đốc Lê Quốc Anh, xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Trịnh Nam Trung, Buổi sáng: họp Hội đồng thẩm định Bảng giá đất, phương án giá đất và tài sản là nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh; Buổi chiều: xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Hà Văn Thanh Khương, xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Lưu Thanh Bình, xử lý công việc.

Thứ Năm, ngày 20/02/2020

- Giám đốc Lê Quốc Anh, Buổi sáng: tiếp và làm việc với Chủ tịch UBND tỉnh tại Sở Xây dựng; Buổi chiều: xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Trịnh Nam Trung, Buổi sáng: họp cùng Giám đốc Sở; Buổi chiều: xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Hà Văn Thanh Khương, Buổi sáng: họp cùng Giám đốc Sở; Buổi chiều: xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Lưu Thanh Bình, Buổi sáng: họp cùng Giám đốc Sở; Buổi chiều: xử lý công việc.

Thứ Sáu, ngày 21/02/2020

- Giám đốc Lê Quốc Anh, xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Trịnh Nam Trung, Buổi sáng: xử lý công việc; Buổi chiều: họp Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới.

 - Phó Giám đốc Hà Văn Thanh Khương, Buổi sáng: xử lý công việc; Buổi chiều: họp lấy ý kiến thỏa thuận quy hoạch chi tiết nhà máy Ximăng Kiên Lương.

- Phó Giám đốc Lưu Thanh Bình, xử lý công việc.

Thứ Bảy, ngày 22/02/2020 và Chủ Nhật, ngày 23/02/2020: Nghỉ.

Thứ Hai, ngày 24/02/2020

- Giám đốc Lê Quốc Anh, Buổi sáng: xử lý công việc; Buổi chiều: dự buổi làm việc với UBND thành phố Hà Tiên về kinh tế - xã hội.

- Phó Giám đốc Trịnh Nam Trung, Buổi sáng: họp Ban Chỉ đạo Cấp nước an toàn tỉnh; Buổi chiều: tiếp và làm việc với Chủ tịch UBND tỉnh tại Sở Xây dựng.

- Phó Giám đốc Hà Văn Thanh Khương, xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Lưu Thanh Bình, xử lý công việc.

Thứ Ba, ngày 25/02/2020

- Giám đốc Lê Quốc Anh, Buổi sáng: dự buổi làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư; Buổi chiều: dự buổi làm việc với UBND huyện Kiên Lương về kinh tế - xã hội.

- Phó Giám đốc Trịnh Nam Trung, xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Hà Văn Thanh Khương, xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Lưu Thanh Bình, xử lý công việc.

Thứ Tư, ngày 26/02/2020

- Giám đốc Lê Quốc Anh, Buổi sáng: dự buổi làm việc với Sở Văn hóa và thể thao; Buổi chiều: xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Trịnh Nam Trung, xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Hà Văn Thanh Khương, Buổi sáng: dự buổi làm việc với UBND huyện Giang Thành; Buổi chiều: xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Lưu Thanh Bình, xử lý công việc.

Thứ Năm, ngày 27/02/2020

- Giám đốc Lê Quốc Anh, Buổi sáng: xử lý công việc; Buổi chiều: họp Đảng ủy.

- Phó Giám đốc Trịnh Nam Trung, Buổi sáng: xử lý công việc; Buổi chiều: họp Hội đồng thẩm định Bảng giá đất, phương án giá đất và tài sản là nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh

- Phó Giám đốc Hà Văn Thanh Khương, Buổi sáng: xử lý công việc; Buổi chiều: họp Đảng ủy.

- Phó Giám đốc Lưu Thanh Bình, Buổi sáng: xử lý công việc; Buổi chiều: họp Đảng ủy.

Thứ Sáu, ngày 28/02/2020

- Ban Giám đốc, xử lý công việc.

Thứ Bảy, ngày 29/02/2020 và Chủ Nhật, ngày 01/3/2020: Nghỉ.

BAN BIÊN TẬP

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 191_TB-SXD_2020-02-17 (cT02-2020).pdf