Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang

Xem với cỡ chữAA

Thông báo Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Xây dựng Kiên Giang đầu tháng 02/2020

(09:39 | 04/02/2020)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang từ ngày 01/02/2020 đến ngày 15/02/2020.

Thứ Bảy, ngày 01/02/2020 và Chủ Nhật, ngày 02/02/2020: Nghỉ.

Thứ Hai, ngày 03/02/2020

- Giám đốc Lê Quốc Anh, Buổi sáng: họp chi bộ; Buổi chiều: họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 01/2020.

- Phó Giám đốc Trịnh Nam Trung, Buổi sáng: họp chi bộ; Buổi chiều: xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Hà Văn Thanh Khương, xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Lưu Thanh Bình, Buổi sáng: họp chi bộ; Buổi chiều: xử lý công việc.

Thứ Ba, ngày 04/02/2020

- Giám đốc Lê Quốc Anh, xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Trịnh Nam Trung, xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Hà Văn Thanh Khương, Buổi sáng: dự buổi làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Buổi chiều: họp chi bộ.

- Phó Giám đốc Lưu Thanh Bình, dự buổi làm việc với Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành dân dụng và công nghiệp và Sở Y tế về tình hình xây dựng cơ bản ngành Y tế.

Thứ Tư, ngày 05/02/2020

- Giám đốc Lê Quốc Anh, xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Trịnh Nam Trung, Buổi sáng: sáng họp Hội đồng thẩm định Bảng giá đất, phương án giá đất và tài sản là nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh; Buổi chiều: xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Hà Văn Thanh Khương, Buổi sáng: dự buổi làm việc với UBND huyện Giồng Riềng về tình hình kinh tế - xã hội năm 2019, kế hoạch năm 2020; Buổi chiều: dự buổi làm việc với UBND huyện Gò Quao về tình hình kinh tế - xã hội năm 2019, kế hoạch năm 2020.

- Phó Giám đốc Lưu Thanh Bình, xử lý công việc.

Thứ Năm, ngày 06/02/2020

- Giám đốc Lê Quốc Anh, xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Trịnh Nam Trung, xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Hà Văn Thanh Khương, Buổi sáng: dự buổi làm việc với UBND huyện Tân Hiệp về tình hình kinh tế - xã hội năm 2019, kế hoạch năm 2020; Buổi chiều: dự buổi làm việc với UBND huyện Châu Thành về tình hình kinh tế - xã hội năm 2019, kế hoạch năm 2020.

- Phó Giám đốc Lưu Thanh Bình, xử lý công việc.

Thứ Sáu, ngày 07/02/2020

- Giám đốc Lê Quốc Anh, , Buổi sáng: dự buổi làm việc với UBND thành phố Rạch Giá về tình hình kinh tế - xã hội năm 2019, kế hoạch năm 2020; Buổi chiều: xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Trịnh Nam Trung, xử lý công việc.

 - Phó Giám đốc Hà Văn Thanh Khương, xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Lưu Thanh Bình, xử lý công việc.

Thứ Bảy, ngày 08/02/2020 và Chủ Nhật, ngày 09/02/2020: Nghỉ.

Thứ Hai, ngày 10/02/2020

- Giám đốc Lê Quốc Anh, Buổi sáng: họp Ban Chỉ đạo Cấp nước an toàn tỉnh; Buổi chiều: tiếp và làm việc với Chủ tịch UBND tỉnh tại Sở Xây dựng.

- Phó Giám đốc Trịnh Nam Trung, Buổi sáng: họp Ban Chỉ đạo Cấp nước an toàn tỉnh; Buổi chiều: tiếp và làm việc với Chủ tịch UBND tỉnh tại Sở Xây dựng.

- Phó Giám đốc Hà Văn Thanh Khương, Buổi sáng: xử lý công việc; Buổi chiều: tiếp và làm việc với Chủ tịch UBND tỉnh tại Sở Xây dựng.

- Phó Giám đốc Lưu Thanh Bình, Buổi sáng: xử lý công việc; Buổi chiều: tiếp và làm việc với Chủ tịch UBND tỉnh tại Sở Xây dựng.

Thứ Ba, ngày 11/02/2020

- Giám đốc Lê Quốc Anh, Buổi sáng: họp xét khiếu tố; Buổi chiều: đối thoại với công dân.

- Phó Giám đốc Trịnh Nam Trung, xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Hà Văn Thanh Khươngxử lý công việc.

- Phó Giám đốc Lưu Thanh Bình, xử lý công việc.

Thứ Tư, ngày 12/02/2020

- Ban Giám đốc, xử lý công việc.

Thứ Năm, ngày 13/02/2020

- Giám đốc Lê Quốc Anh, xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Trịnh Nam Trung, Buổi sáng: họp Hội đồng thẩm định Bảng giá đất, phương án giá đất và tài sản là nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh; Buổi chiều: xử lý công việc

- Phó Giám đốc Hà Văn Thanh Khương, xử lý công việc

- Phó Giám đốc Lưu Thanh Bình, xử lý công việc.

Thứ Sáu, ngày 14/02/2020

- Ban Giám đốc, xử lý công việc.

Thứ Bảy, ngày 15/02/2020 và Chủ Nhật, ngày 16/02/2020: Nghỉ.

BAN BIÊN TẬP

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 105_TB-SXD_2020-02-03 (dT02-2020).pdf