Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang

Xem với cỡ chữAA

Thông báo Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Xây dựng Kiên Giang cuối tháng 12/2019

(11:15 | 20/12/2019)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang từ ngày 16/12/2019 đến ngày 31/12/2019.

Thứ Hai, ngày 16/12/2019

Giám đốc Lê Quốc Anh, buổi sáng dự họp lấy ý kiến đối với Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021 -2025 của tỉnh; buổi chiều đi công tác Phú Quốc đến hết ngày 18/12/2019.

Phó Giám đốc Trịnh Nam Trung, buổi sáng dự họp Hội đồng thẩm định và xét công nhận các xã: Phong Đông (huyện Vĩnh Thuận); Đông Hưng, Đông Hưng B (huyện An Minh) và Gành Dầu (huyện Phú Quốc) đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới; buổi chiều xử lý công việc

- Phó Giám đốc Lưu Thanh Bình, xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Hà Văn Thanh Khương, đi công tác Phú Quốc đến hết ngày 17/12/2019.

 

Thứ Ba, ngày 17/11/2019

- Phó Giám đốc Trịnh Nam Trung, buổi sáng dự hội nghị trực tuyến nghiên cứu học tập chuyên đề năm 2020; buổi chiều làm việc với Ban chỉ đạo cắm mốc Biên giới.

- Phó Giám đốc Lưu Thanh Bình, buổi sáng xử lý công việc; buổi chiều  Làm việc với Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

 

Thứ Tư, ngày 18/12/2019

- Ban Giám đốc, buổi sáng họp giao ban Sở Xây dựng

- Phó Giám đốc Trịnh Nam TrungLưu Thanh Bình, buổi chiều xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Hà Văn Thanh Khương, buổi sáng xử lý công việc; buổi chiều  họp lấy ý kiến các sở, ngành về việc xin chủ trương liên doanh cho đơn vị tư vấn lập quy hoạch chi tiết xây dựng Quảng trường Trung tâm và tượng đài Bác Hồ tại thị trấn Dương Đông

 

Thứ Năm, ngày 19/12/2019

- Giám đốc Lê Quốc Anh, xử lý công việc

- Phó Giám đốc Hà Văn Thanh Khương, xử lý công việc

- Phó Giám đốc Lưu Thanh Bình, xử lý công việc

- Phó Giám đốc Trịnh Nam Trung, buổi sáng dự họp Hội đồng thẩm định Bảng giá đất, phương án giá đất và tài sản là nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh; buổi chiều xử lý công việc

Thứ Sáu, ngày 20/12/2019

- Giám đốc Lê Quốc Anh, buổi sáng dự họp kiểm điểm chi bộ Thanh tra; buổi chiều, Họp kiểm điểm tập thể Ban Giám đốc và tập thể Đảng uỷ Sở Xây dựng

- Phó Giám đốc Trịnh Nam Trung; Lưu Thanh Bình Hà Văn Thanh Khương, buổi sáng xử lý công việc; buổi chiều Họp kiểm điểm tập thể Ban Giám đốc và tập thể Đảng uỷ Sở Xây dựng

 

Thứ Bảy, Chủ Nhật, ngày 21 và 22/12/2019: Nghỉ

- Ngày 21/12/2019, Phó Giám đốc Lưu Thanh Bình, dự Lễ kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam.

 

Thứ Hai, ngày 23/12/2019

- Giám đốc Lê Quốc Anh, buổi sáng dự họp ký pháp lý bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính cấp tỉnh với tỉnh An Giang; buổi chiều xử lý công việc

- Phó Giám đốc Trịnh Nam Trung, buổi chiều xử lý công việc

- Phó Giám đốc Lưu Thanh Bình, buổi sáng Họp lấy ý kiến các ngành thông qua điều chỉnh dự án xây dựng khu đô thị mới Hà Tiên và Trường Cao đẳng Kiên Giang; buổi chiều họp lấy ý kiến các ngành về việc uỷ quyền phê duyệt Giá gói thầu, dự toán chi phí các công việc thực hiện dự án đầu tư theo quy định của Nghị định số 68/2019/NĐ-CP

- Phó Giám đốc Hà Văn Thanh Khương, dự hội nghị phổ biến các Luật mới.

 

Thứ Ba, ngày 24/12/2019

- Giám đốc Lê Quốc Anh, buổi sáng làm việc đoàn JICA; buổi chiều xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Lưu  Thanh Bình, buổi sáng làm việc đoàn JICA; buổi chiều Họp lấy ý kiến các ngành về việc xin chủ trương điều chỉnh 02 dự án đầu tư Trung tâm Y tế huyện Giang Thành và U Minh Thượng.

- Phó Giám đốc Trịnh Nam Trung, buổi sáng họp Ban Chỉ đạo Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tỉnh; buổi chiều xử lý công việc

- Phó Giám đốc Hà Văn Thanh Khương, dự họp với Sở Công Thương về tình hình hoạt động của Ban Chỉ đạo 389/KG.

Thứ Tư, ngày 25/12/2019

- Giám đốc Lê Quốc Anh, buổi sáng dự Hội nghị lấy ý kiến đối với Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 của tỉnh 

- Các Phó Giám đốc Sở Xây dựng, xử lý công việc

Thứ Năm, ngày 26/12/2019               

- Giám đốc Lê Quốc Anh, dự họp HĐND tỉnh đến hết ngày 27/12/2019.

- Các Phó Giám đốc Sở Xây dựng, xử lý công việc

Thứ Sáu, ngày 27/12/2019.

- Ban Giám đốc xử lý công việc

 

Thứ Bảy, Chủ Nhật, ngày 28 và 29/12/2019: Nghỉ

- Giám đốc Lê Quốc Anh dự họp cuộc Kiểm điểm cuối năm 2019 của Ban Thường vụ huyện ủy Kiên Hải.

Thứ Hai, ngày 30/12/2019

- Giám đốc Lê Quốc Anh, buổi sáng dự hội nghị cán bộ công chức Sở Xây dựng; buổi chiều họp thành viên UBND tỉnh

- Phó Giám đốc Trịnh Nam Trung dự cuộc họp trực tuyến với Chính phủ.

- Phó Giám đốc Lưu Thanh Bình, buổi sáng dự hội nghị cán bộ công chức Sở Xây dựng;  buổi chiều xử lý công việc

 - Phó Giám đốc Hà Văn Thanh Khương, buổi sáng dự hội nghị cán bộ công chức Sở Xây dựng; buổi chiều  xử lý công việc

Thứ Ba, ngày 31/12/2019

- Ban Giám đốc Sở Xây dựng, xử lý công việc.

BAN BIÊN TẬP

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 2156_TB-SXD_2019-12-18 (cT12-2019).pdf