TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng Kiên Giang

Thông tin tổng hợp

Xem với cỡ chữAA

Giới thiệu, đề cử doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu ngành Xây dựng tỉnh Kiên Giang

(13:40 | 25/12/2018)

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Anh Nhịn giao cho Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh đề cử, giới thiệu doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu tham gia Lễ công bố Bảng xếp hạng “Thương hiệu xây dựng uy tín khu vực Châu Á – Thái Bình Dương” tại Công văn số 7147/VP-KTCN ngày 17/12/2018 của Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang.

Trên cơ sở đề cương hướng dẫn đề cử doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu tham gia Lễ công bố Bảng xếp hạng thương hiệu xây dựng uy tín khu vực Châu Á – Thái Bình Dương được ban hành kèm theo Công văn số 68/VKTXD1 ngày 05/12/2018 của Viện Khoa học kinh tế xây dựng (đính kèm theo Công văn này), Sở Xây dựng đề nghị Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Kiên Giang, các Doanh nghiệp ngành Xây dựng tỉnh Kiên Giang giới thiệu, đề cử và làm hồ sơ đăng ký tham gia đề cử những doanh nghiệp, thương hiệu, sản phẩm và doanh nhân tiêu biểu trong lĩnh vực xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng và kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, và lưu ý một số nội dung sau:

1. Danh sách giới thiệu, đề cử các cá nhân, doanh nghiệp, thương hiệu, sản phẩm phải đảm bảo các tiêu chí do Ban Tổ chức Chương trình Lễ công bố Bảng xếp hạng thương hiệu xây dựng uy tín khu vực Châu Á – Thái Bình Dương và trao tặng danh hiệu Doanh nhân ngành Xây dựng tiêu biểu khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (sau đây gọi tắt là Ban Tổ chức) đưa ra.

2. Đơn vị, doanh nghiệp gửi hồ sơ đăng ký tham gia chương trình cần ghi đầy đủ các biểu mẫu giới thiệu, bản đăng ký, các thành phần hồ sơ theo quy định theo đề cương ban hành kèm theo Công văn số 68/VKTXD1.

3. Hồ sơ hoàn chỉnh gửi về Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang, số 745B đường Nguyễn Trung Trực, phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang chậm nhất ngày 15 tháng 01 năm 2019 để Sở Xây dựng tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh đăng ký với Ban Tổ chức chương trình đảm bảo thời gian theo quy định.

Trong quá trình lập hồ sơ nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp liên hệ ông Nguyễn Thành Nam, Chuyên viên Văn phòng Sở Xây dựng, điện thoại cơ quan (0297) 3811839, di động 0936237121 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

Sở Xây dựng rất mong nhận được đề cử, giới thiệu của Hiệp hội Doanh nghiệp , các Doanh nghiệp ngành Xây dựng tỉnh Kiên Giang./.

BAN BIÊN TẬP

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 3153_SXD-VP_2018-12-25_1000.signed.pdf; 7147_VP-KTCN.signed.pdf