TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng Kiên Giang

Thông tin tổng hợp

Xem với cỡ chữAA

Hội thảo Giới thiệu Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia QCVN 09:2017/BXD và Hệ thống chứng chỉ Công trình Xanh EDGE

(08:49 | 17/09/2018)

Căn cứ Thỏa thuận hợp tác ngày 02/3/2018 giữa Bộ Xây dựng và Tổ chức Tài chính Quốc tế trực thuộc Ngân hàng Thế giới (IFC-WB) tại Việt Nam về việc triển khai phổ biến, hỗ trợ các hoạt động tổ chức tập huấn, đào tạo, tăng cường năng lực cho các đối tượng có liên quan, hỗ trợ thẩm tra tuân thủ Quy chuẩn một số dự án công trình, xây dựng quy trình, tổ chức thực hiện các nội dung của QCVN 09:2017/BXD giai đoạn 2 (2018-2019) dự kiến được triển khai tại 03 tỉnh, trong đó có tỉnh Kiên Giang.

Ảnh: Toàn cảnh Hội thảo giới thiệu Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 09:2017/BXD

Trên cơ sở thống nhất hợp tác để triển khai các hoạt động nhằm thúc đẩy việc thực hiện, Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 09:2017/BXD giữa Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang, Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Quốc và Tổ chức IFC Việt Nam; được sự chấp thuận của UBND tỉnh Kiên Giang giao cho Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan tổ chức Hội thảo tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

Để công tác quản lý, kiểm soát chất lượng công trình, quản lý việc sử dụng năng lượng tiết kiệm, Nhà nước đã xây dựng và ban hành hệ thống các quy chuẩn và tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng. Việc áp dụng các quy định tại các quy chuẩn đã từng bước nâng cao chất lượng đầu tư xây dựng công trình, từng bước hoàn thiện các giải pháp thiết kế an toàn về kết cấu, an toàn về sử dụng, an toàn về phòng cháy, chữa cháy và các an toàn khác cho công trình. Nhìn chung, các quy chuẩn và tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng đã được hoàn thiện và điều chỉnh tất cả các lĩnh vực của ngành, đã được các địa phương, các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng áp dụng và tuân thủ, ngày càng đáp ứng yêu cầu phục vụ đời sống xã hội cũng như đáp ứng nhu cầu hội nhập trong khu vực và quốc tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

Ảnh: Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang Lưu Thanh Bình báo cáo trước Hội thảo một số khó khăn và đề xuất của tỉnh trong thời gian tới

Tuy nhiên, trước sự phát triển ngày càng cao của khoa học kỹ thuật, đời sống xã hội ngày càng phát triển đòi hỏi các quy chuẩn, tiêu chuẩn cũng đang từng bước thay đổi, điều chỉnh cho phù hợp. Trong những năm gần đây, Bộ Xây dựng đã và đang ban hành nhiều quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng mới, chỉnh sửa, bổ sung nhiều Quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật nhằm từng bước hoàn thiện hơn hệ thống Quy chuẩn, tiêu chuẩn trong hoạt động xây dựng. Việc thay đổi này dẫn đến nhiều cán bộ làm việc trong lĩnh vực xây dựng chưa kịp cập nhật hoặc cập nhật chưa đầy đủ dẫn đến việc áp dụng trong thiết kế, thẩm tra và thi công chưa đúng. Làm cho một số hạng mục công trình khi thi công đã gây tai nạn, thương tích và làm thiệt hại về tài sản cho người sử dụng công trình, gây bức xúc xã hội. Vì vậy việc tăng cường quản lý chất lượng công trình, trong đó coi trọng công tác phổ biến, hướng dẫn về pháp luật nói chung và quy chuẩn, tiêu chuẩn nói riêng, việc sử dụng năng lượng hiệu quả và giảm lãng phí chính là tiềm năng tiết kiệm năng lượng là nhiệm vụ trọng tâm của ngành Xây dựng tỉnh Kiên Giang.

Ảnh: Các đại biểu đặt câu hỏi cho chuyên gia.

Để hướng tới mục tiêu sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, đặc biệt đối với các toà nhà và khu thương mại, Bộ Xây dựng đã ban hành QCVN 09:2017/BXD “Các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả” được ban hành theo Thông tư số 15/2017/TT-BXD ngày 28/12/2017 của Bộ Xây dựng. Đây là một bộ Quy chuẩn quan trọng và là công cụ pháp lý để góp phần đẩy mạnh việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2018. Trong thời gian tới đây, để đảm bảo thực hiện QCVN 09:2017/BXD trong quá trình thẩm tra, thẩm định thiết kế, thiết kế, xây dựng mới hoặc cải tạo các công trình có tổng diện tích sàn từ 2.500m2 trở lên sẽ phải tuân thủ những yêu cầu kỹ thuật theo quy chuẩn quy định.

Hội thảo được tổ chức thành công trong 01 buổi sáng, ngày 14/9/2018 tại Khách sạn Sài Gòn - Rạch Giá (thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) với sự góp mặt của hơn 80 đại biểu đến từ các sở, ban, ngành cấp tỉnh, cấp huyện, Sở Xây dựng các tỉnh An Giang và các chuyên gia của Tổ chức Tài chính quốc tế (IFC), nhà khoa học đầu ngành./.

BAN BIÊN TẬP