TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng Kiên Giang

TIN ẢNH > Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang tổ chức hội nghị công chức và người lao động năm 2024 (buổi sáng, ngày 11/01/2024 tại Hội trường Sở Xây dựng)