TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng Kiên Giang

TIN ẢNH > Khai giảng lớp Bồi dưỡng xử lý vi phạm trật tự xây dựng và phổ biến Nghị định 139/2017/NĐ-CP (lớp 2, bắt đầu ngày 07/3/2019)