Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

TIN ẢNH > Khai giảng lớp Bồi dưỡng xử lý vi phạm trật tự xây dựng và phổ biến Nghị định 139/2017/NĐ-CP (lớp 1, bắt đầu ngày 05/3/2019)